Thất tinh đả kiếp là thế nhà có các sao phân bố theo nguyên lý của chòm sao Bắc đẩu. Đây là trường hợp đặc biệt của Tam ban quái.

Thất tinh đả kiếp là gì

Bắt nguồn từ câu nói trong Thiên ngọc kinh: “Biết được phụ mẫu tam ban quái tức là biết được đường đi của chân thần, 7 sao trong chòm Bắc Đẩu đi đả kiếp phải phù hợp với cung Ly”. Tưởng Đại Hồng cũng từng nói một câu tương tự với nghĩa này: “Biết được Phụ mẫu tam ban quái tức là đã biết được đường đi của chân thần. Tuy nhiên vẫn phải hiểu được phương pháp đả kiếp của bảy sao trong chòm Bắc Đẩu, như vậy mới nắm được tinh hoa của quẻ Tam ban. Điều này sẽ mang lại tác dụng vô cùng hữu ích!”.

Do vậy, Thất tinh đả kiếp đã trở thành một quy tắc quan trọng trong Huyền không học. Vậy Thất tinh đả kiếp là gì?

Thất tinh là 7 ngôi sao trong chòm sao Bắc Đẩu. Bắc Đẩu là chỉ khí theo vận vào trung cung. Thất tinh là chỉ suy ngược từ vận hiện tại lên vị trí thứ 7. Như suy ngược từ vận 1 đến vị trí thứ 7 được 4. Suy ngược từ vận 4 đến vị trí thứ 7 được 7. Suy ngược từ vận 7 đến vị trí thứ 7 được 1.

Cách suy: lấy vận 1, suy ngược: vị trí thứ 1 là 1, vị trí thứ 2 là 9, thứ 3 là 8, thứ 4 là 7, thứ 5 là 6, thứ 6 là 5, thứ 7 là 4. Tương tự với trường hợp 258, 369 cũng vậy.

Làm thế nào để đạt được Thất tinh đả kiếp

Để đạt được Thất tinh đả kiếp phải thỏa mãn 2 điều kiện:

Hai loại Thất tinh đả kiếp

Như đã nói ở trên, có hai loại như sau:

Ly đả kiếp

Đây là trường hợp số của ba cung Ly – Chấn – Càn tạo thành Phụ mẫu tam ban quái. Ly đả kiếp được hiểu là đả kiếp xảy ra ở cung Ly.

Xét trường hợp căn nhà tọa Quý hướng Đinh, nhập trạch vận 8 như hình dưới. Ta thấy sao đương vận là sao số 8 (Bát bạch). Sao này bay tới cung hướng (cung Ly) và thủ ở đó. Đồng thời 3 cung Ly – Chấn – Càn đều có các sao tạo thành Phụ mẫu tam ban quái:

Như vậy căn nhà này đạt Ly đả kiếp.

Khảm đả kiếp

Đây là trường hợp số của ba cung Khảm – Tốn – Đoài tạo thành Phụ mẫu tam ban quái. Khảm đả kiếp được hiểu là đả kiếp xảy ra ở cung Khảm.

Xét trường hợp căn nhà tọa Mão hướng Dậu, nhập trạch vận 8 như hình dưới. Ta thấy sao đương vận là sao số 8 (Bát bạch). Sao này bay tới cung hướng (cung Đoài) và thủ ở đó. Đồng thời 3 cung Khảm – Tốn – Đoài đều có các sao tạo thành Phụ mẫu tam ban quái:

Như vậy căn nhà này đạt Khảm đả kiếp.