Tư vấn phong thủy nhà anh Hội

Tư vấn phong thủy nhà anh Hội   Nam mệnh: Thuộc tuổi Âm Nam Giờ sinh: Sinh vào giờ Bính Tí 丙子 (thuộc Dương Thủy; Giảm Hạ Thủy)/ Lưu ý: vì sinh sau 23 giờ (11h đêm) nên Phong Thủy sẽ tính sang giờ Tý của ngày hôm sau! Ngày sinh: Ngày 24/10/1981 Nhằm: Ngày […]

Xem phong thủy căn nhà phố của anh Việt Dũng (2)

Thông tin về Trạch Mệnh Thông tin về Mệnh Nam mệnh Sinh ngày: 9/5/1978 Sinh giờ: Nhâm Thìn (7-9h) Âm lịch: Ngày 3 tháng 4 năm Mậu Ngọ (Ngày Tân Mùi, tháng Đinh Tị, năm Mậu Ngọ) Niên mệnh: Hỏa (Thiên Thượng Hỏa) Quái mệnh: Tốn Mộc, thuộc Đông Tứ mệnh Là tuổi: Dương Nam […]

Xem phong thủy căn nhà phố của anh Việt Dũng

Thông tin về Trạch Mệnh Thông tin về Mệnh Nam mệnh Sinh ngày: 9/5/1978 Sinh giờ: Nhâm Thìn (7-9h) Âm lịch: Ngày 3 tháng 4 năm Mậu Ngọ (Ngày Tân Mùi, tháng Đinh Tị, năm Mậu Ngọ) Niên mệnh: Hỏa (Thiên Thượng Hỏa) Quái mệnh: Tốn Mộc, thuộc Đông Tứ mệnh Là tuổi: Dương Nam […]

Xem phong thủy nhà anh Thế Anh

BÌNH GIẢI PHONG THỦY Thông tin về Trạch Mệnh Thông tin về Mệnh Nam mệnh Sinh vào ngày: 3/11/1989 Sinh giờ: Kỷ Dậu (17-19h) Nhằm ngày âm lịch: Ngày 6 tháng 10 năm Kỷ Tị (Ngày Đinh Mão, tháng Ất Hợi, năm Kỷ Tị) Tháng sinh (âm lịch) là tháng 10, nhưng thực tế ngày […]

Tư vấn phong thủy nhà anh Hùng – Hải Phòng

BÌNH GIẢI PHONG THỦY Thông tin về Trạch Mệnh Thông tin về Mệnh Nam mệnh Sinh vào ngày: 11/12/1965 Sinh giờ: Bính Tí (23-1h) Do giờ sau 23h nên sẽ chuyển qua giờ Tí của ngày hôm sau Âm lịch là ngày: Ngày 19 tháng 11 năm Ất Tị (Ngày Kỷ Hợi, tháng Mậu Tí, […]