Dùng phép Chính Thần Linh Thần phân tích phong thuỷ Hà Nội

Hà Nội là vùng đất địa linh nhân kiệt, có vị trí phong thủy thuộc loại đắc địa nhất trong cả nước. Tuy nhiên vào mỗi vận, thì thủ đô của chúng ta lại có sự thay đổi khác nhau, tùy vào phương vị Chính Thần, Linh Thần, sự biến dịch vị trí của các […]Luận giải Huyền Không: Chính thần linh thần

Chính thần là sao chủ vận quản đồ bàn trong vận đó. Nó cũng là sao chủ vận, nhập trung cung trong đồ bàn vận đó. Khu vực nó đóng trên Lạc Thư là phương Chính thần, còn cung đối diện là phương Linh thần. Chính thần là gì Khi phi tinh Huyền không, ta […]Luận giải Huyền Không: Song tinh sơn hướng

Song tinh sơn hướng là hai sao sơn tinh và hướng tinh đóng ở các cung trên đồ bàn phi tinh. Ngoài tính chất cát hung của bản thân mỗi sao, sự kết hợp giữa hai sao cũng có những ý nghĩa nhất định. Mỗi trường hợp lại chia ra hai hướng: sinh vượng và […]Luận giải Huyền Không: Song tinh sơn hướng 2

Song tinh sơn hướng là hai sao sơn tinh và hướng tinh đóng ở các cung trên đồ bàn phi tinh. Ngoài tính chất cát hung của bản thân mỗi sao, sự kết hợp giữa hai sao cũng có những ý nghĩa nhất định. Nhất Bạch Cặp sao 11 : Đào hoa, vượng ứng với […]Luận giải Huyền Không: Đại không vong, tiểu không vong

Đại không vong, tiểu không vong là hai tuyến vị phân chia cung và sơn vị trong đồ hình phong thủy. Nếu hướng nhà phạm phải những tuyến vị này là rất xấu. Đại không vong, tiểu không vong là gì Trong phong thủy nhà đất, Không vong được hiểu nôm na là vùng đất […]Luận giải Huyền Không: Thiên địa sinh thành

Thiên địa sinh thành là phép luận giải trong Huyền không khá giống với phép Âm dương hợp thập. Nhưng khác với phép hợp thập (tức là 2 số trong đồ bàn có tổng là 10), phép này có 2 số tạo thành mối quan hệ sinh thành theo Hà đồ. Cặp số sinh thành […]Luận giải Huyền Không: Thành môn

Thành môn quyết là lý luận rất quan trọng trong Huyền không học. Khi lập sơn hướng không thể đạt Vượng sơn vượng hướng, nhưng nếu lấy được vượng khí của Thành môn thì cũng đạt hiệu quả tương tự. Thành môn là gì Đây là phương pháp bổ trợ khi bàn cục không đạt […]Luận giải Huyền Không: Thất tinh đả kiếp

Thất tinh đả kiếp là thế nhà có các sao phân bố theo nguyên lý của chòm sao Bắc đẩu. Đây là trường hợp đặc biệt của Tam ban quái. Thất tinh đả kiếp là gì Bắt nguồn từ câu nói trong Thiên ngọc kinh: “Biết được phụ mẫu tam ban quái tức là biết […]Luận giải Huyền Không: Tam ban quái

Tam ban quái là một cách cục đại cát trong phi tinh Huyền Không. Nếu đạt được có thể hóa giải các thế phạm như Thượng sơn hạ thủy hay Phản phục ngâm. Tam ban quái là gì Đây là cách cục đại cát trong phong thủy Huyền Không phi tinh. Nó xảy ra khi […]Luận giải Huyền Không: Phản phục ngâm

Phản phục ngâm là thế nhà đại hung trong phong thủy Huyền không phi tinh. Nó bao gồm hai thế nhà Phản ngâm và Phục ngâm. Trong đó Phản ngâm nguy hại hơn. Phục ngâm là gì Khi sơn tinh, hướng tinh trong phi tinh bàn là Ngũ hoàng nhập trung cung. Sau đó bay […]