Luận giải Huyền Không: Thất tinh đả kiếp

Thất tinh đả kiếp là thế nhà có các sao phân bố theo nguyên lý của chòm sao Bắc đẩu. Đây là trường hợp đặc biệt của Tam ban quái. Thất tinh đả kiếp là gì Bắt nguồn từ câu nói trong Thiên ngọc kinh: “Biết được phụ mẫu tam ban quái tức là biết […]