Văn khấn Gia tiên ngày Tiên Thường

Văn khấn Gia tiên ngày Tiên Thường Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! – Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương. – Con kính lạy Đức Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần. – Con kính […]

Văn khấn Thần Linh (ngày Mồng một Tết)

Văn khấn Thần Linh (ngày Mồng một Tết) Nam mô a di đà phật! Con lạy chín phương trời, mười phương Chư phật, Chư phật mười phương Con kính lạy Đức Đương lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật Con kính lạy Phật trời, Hoàng Thiên Hậu Thổ. Chư vị Tôn Thần. Hôm nay là […]

Văn khấn giao thừa ngoài trời

Văn khấn giao thừa ngoài trời Nam mô a di đà phật! Nam mô a di đà phật! Nam mô a di đà phật! – Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương – Con kính lạy Đức Đương lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật – Con kính lạy […]

Văn khấn lễ cúng Tất niên (30 tháng Chạp)

Văn khấn lễ cúng Tất niên (30 tháng Chạp) Nam mô a di đà phật! (3 lần) – Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương. – Con kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần. – Con kính lạy ngài Kim Niên Đương Thời cai Thái Tuế […]

Văn khấn lễ Ông Táo Chầu Trời (23 Tháng Chạp)

Văn khấn lễ Ông Táo Chầu Trời (23 Tháng Chạp) Nam mô A Di Đà Phật (3 lần) Kính lạy ngài Đông trù tư mệnh Táo phủ thần quân. Tín chủ chúng con là: ………. ………. Ngụ tại: …….. …… Nhân ngày 23 tháng Chạp tín chủ chúng con thành tâm, sửa biện hương hoa […]