Khóa học phong thủy Mệnh Trạch Thấu Giải

Giới thiệu khóa học Mệnh Trạch Thấu Giải Mệnh là người, Trạch là nhà. Mệnh Trạch là mối tương quan giữa căn nhà và người sống trong đó. Phải nhìn Thấu vào mối quan hệ đó mới thấy được cái bị xung khắc để mà Giải. Khóa học Mệnh Trạch Thấu Giải được sinh ra […]

Phối quẻ Táo – Môn

Xếp sau việc phối quẻ Trạch – Mệnh là việc phối quẻ Táo – Môn. Tức là việc phối quẻ giữa bếp (Táo) và cửa chính (Môn). Cả hai yếu tố này đều nằm trong Dương trạch tứ yếu nên việc phối quẻ giữa chúng cũng rất quan trọng. Thông thường khi làm nhà thì […]

Phối quẻ Trạch – Mệnh

Trạch Mệnh là cặp phạm trù thường được nói đến nhiều nhất khi xem phong thủy nhà ở. Trạch là nhà. Mệnh là người. Mối quan hệ Trạch – Mệnh thể hiện sự ảnh hưởng qua lại giữa nhà và người. Như ta đã biết, mỗi yếu tố trong tự nhiên đều được ứng với […]

Giới thiệu các tầng của La Kinh

La kinh có nhiều loại, như loại 18 tầng, 22 tầng, 30 tầng… Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi sâu vào tìm hiểu loại loại 18 tầng, loại la kinh phổ biến nhất hiện nay. Sở dĩ nó phổ biến vì kích thước khá nhỏ gọn, vừa tay. Đồng thời với 18 tầng […]

Phối quẻ Táo – Môn: Bếp Đoài

Bếp số 57 : Bếp ĐOÀI phối với Cửa ĐOÀI (Đây là Bếp Phục vị. Ở Kinh Dịch là quẻ Bát thuần Đoài). • Bếp Đoài phối Cửa Đoài là hai Kim tỷ hòa tất gia đọa hưng long. Nhưng vì Đoài Đoài thuần Am chẳng sanh hóa được, con cháu hiếm hoi, thành nhỏ […]