Chính sách thanh toán

Có 2 hình thức thanh toán: Thanh toán trực tiếp tại văn phòng của chúng tôi hoặc thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng