Chính sách giao nhận

Tất cả các sản phẩm của dịch vụ tư vấn phong thủy do chúng tôi cung cấp đều là sản phẩm trí tuệ. Các sản phẩm này được thể hiện và cung cấp dưới dạng: các nội dung tư vấn bằng văn bản, hoặc các bản vẽ tư vấn, thiết kế trên máy tính

Chính sách giao nhận bằng bản mềm qua thư điện tử (email)

Các sản phẩm tư vấn sẽ mặc định được áp dụng chính sách giao nhận / bàn giao cho khách hàng bằng bản mềm. Việc giao nhận thông qua thư điện tử (email) do khách hàng cung cấp. Tất cả các thắc mắc, trao đổi liên quan đến kết quả tư vấn cũng sẽ được hai bên trao đổi với nhau thông qua thư điện tử (email).

Chính sách giao nhận bằng bản cứng (bản in trên giấy)

Khách hàng cũng có thể yêu cầu bản cứng (bản in giấy). Khi đó chúng tôi sẽ in kết quả ra và gửi tận nơi đến địa chỉ khách hàng. Tùy theo số lượng trang in chúng tôi có thể tính thêm chi phí in ấn. Tùy vào địa chỉ khách hàng mà chúng tôi cũng có thể tính thêm chi phí chuyển phát. Ngoài ra, khách hàng có thể đến trực tiếp địa chỉ văn phòng của chúng tôi để nhận kết quả tư vấn.