Phong Thủy VIETAA

Xin gửi đến quý vị bảng chiết khấu môi giới dành cho đại lý. Tùy theo dịch vụ mà áp dụng mức chiết khấu khác nhau. Cụ thể như sau:

 

1. Dịch vụ tư vấn phong thủy nhà:

 

2. Dịch vụ dạy phong thủy online:

 

3. Dịch vụ đặt tên cho con:

 

4. Dịch vụ đặt tên công ty:

 

5. Dịch vụ thiết kế logo theo phong thủy:

 

6. Các dịch vụ tư vấn phong thủy khác:

 

7. Điều kiện để áp dụng chính sách môi giới