Dùng phép Chính Thần Linh Thần phân tích phong thuỷ Hà Nội

Hà Nội là vùng đất địa linh nhân kiệt, có vị trí phong thủy thuộc loại đắc địa nhất trong cả nước. Tuy nhiên vào mỗi vận, thì thủ đô của chúng ta lại có sự thay đổi khác nhau, tùy vào phương vị Chính Thần, Linh Thần, sự biến dịch vị trí của các […]

Luận giải Huyền Không: Chính thần linh thần

Chính thần là sao chủ vận quản đồ bàn trong vận đó. Nó cũng là sao chủ vận, nhập trung cung trong đồ bàn vận đó. Khu vực nó đóng trên Lạc Thư là phương Chính thần, còn cung đối diện là phương Linh thần. Chính thần là gì Khi phi tinh Huyền không, ta […]

Luận giải Huyền Không: Song tinh sơn hướng

Song tinh sơn hướng là hai sao sơn tinh và hướng tinh đóng ở các cung trên đồ bàn phi tinh. Ngoài tính chất cát hung của bản thân mỗi sao, sự kết hợp giữa hai sao cũng có những ý nghĩa nhất định. Mỗi trường hợp lại chia ra hai hướng: sinh vượng và […]

Luận giải Huyền Không: Song tinh sơn hướng 2

Song tinh sơn hướng là hai sao sơn tinh và hướng tinh đóng ở các cung trên đồ bàn phi tinh. Ngoài tính chất cát hung của bản thân mỗi sao, sự kết hợp giữa hai sao cũng có những ý nghĩa nhất định. Nhất Bạch Cặp sao 11 : Đào hoa, vượng ứng với […]

Luận giải Huyền Không: Đại không vong, tiểu không vong

Đại không vong, tiểu không vong là hai tuyến vị phân chia cung và sơn vị trong đồ hình phong thủy. Nếu hướng nhà phạm phải những tuyến vị này là rất xấu. Đại không vong, tiểu không vong là gì Trong phong thủy nhà đất, Không vong được hiểu nôm na là vùng đất […]