Trong phong thủy bao gồm hai nhánh chính là Hình thế và Lý khí. Trong nhánh Hình thế lại bao gồm các phái như: Loan đầu, Hình tượng và Hình pháp.

Xem thêm bài viết: Các trường phái trong phong thủy.

Phong thủy Hình thế là gì

Hình thế là những gì biểu hiện ra bên ngoài. Những nhà phong thủy theo phái này thường sử dụng la bàn địa lý, đứng ở các vùng đất cao nhìn toàn cảnh ra xung quanh, quan sát thế núi thế sông, và chọn huyệt đất. Thế đất đẹp phải có long chầu hổ phục, tả sơn đề hữu sơn đề. Trước mặt phải có minh đường rộng rãi sáng sủa. Sau lưng phải có thiếu tổ, thái tổ sơn ôm bọc “sơn hoàn thủy bão tất hữu khí”…

Trong nhánh này lại bao gồm 3 phân nhánh chính:

Trong số đó, phái Hình tượng thường ít được nhắc đến hơn. Chúng ta cũng chủ yếu nghiên cứu sâu vào hai phái còn lại.

Phong thủy Hình Thế: phái Loan Đầu

Phong thủy Loan Đầu chủ yếu nghiên cứu về trường khí, mạch nước, các thế sơn thuỷ để tìm nơi đặt huyệt kết tốt nhất.

Phong Thuỷ Loan Đầu được ứng dụng chủ yếu ở ngoại thất, trên phạm vi rộng, ở đại cục, thường được các thầy phong thuỷ sử dụng khi xem mạch khí, long mạch của một quốc gia, một thành phố, thậm chí một khu vực trên thế giới.

Ở phương diện hẹp, Phong Thuỷ Loan Đầu được sử dụng để tìm vị trí xây cất nhà, hoặc giúp chỉ ra cách thay đổi điều kiện ngoại cảnh xung quanh dể tạo trường khí tốt nhất cho ngôi nhà.

Phong Thuỷ Loan Đầu cũng như Hình Pháp thậm chí còn được ứng dụng rất nhiều trong nội thất khi bài trí đồ đạc phòng ốc, ví như việc không đặt giường ngủ dưới xà nhà, hay không để cửa đi hướng thẳng vào giường…

Phong thủy Hình Thế: phái Hình Pháp

Phái này lại căn cứ vào 32 thế sát ảnh hưởng đến nhà cửa. Cần tránh hoặc hoá giải các thế sát nếu bị phạm. Thế sát có thể ở ngoại thất, do các con đường, công trình kế cận gây nên, cũng có thể ở trong nội thất, do phòng ốc đồ đạc bàn ghế sắp đặt không đúng cách mà hình thành.

Xem thêm bài viết: 32 thế sát trong phong thủy Hình Pháp.