Phái phong thủy Hình thế: Loan Đầu Hình Pháp

Trong phong thủy bao gồm hai nhánh chính là Hình thế và Lý khí. Trong nhánh Hình thế lại bao gồm các phái như: Loan đầu, Hình tượng và Hình pháp. Xem thêm bài viết: Các trường phái trong phong thủy. Phong thủy Hình thế là gì Hình thế là những gì biểu hiện ra […]