Các thế Thủy trong phong thủy Loan Đầu

Thủy là nước. Nhưng nước không phải chỉ đơn giản là một dòng nước chảy đến. Mà cách thức nó chảy đến rất khác nhau. Đó là các thế thủy. Người ta phân thành 7 thế thủy khác nhau, bao gồm: Xung tâm thủy Xa hiệp thủy Phản khiêu thủy Lưu nê thủy Yêu đới […]

Giải thích các thuật ngữ trong phong thủy Loan đầu

Trong phong thủy Loan đầu, sách xưa có dùng rất nhiều thuật ngữ, điển tích. Chúng được sử dụng để tóm tắt các thế nhà tốt, giúp hậu thế dễ dàng ghi nhớ và ứng dụng. Đó là các thuật ngữ: Tàng phong tụ khí Lưng tựa sơn, mặt hướng thủy Long chân, huyệt đích, […]

Tứ linh trong phong thủy Loan Đầu

Tứ linh trong phong thủy Loan đầu chỉ bốn con vật linh thiêng, bao gồm: thanh long, bạch hổ, huyền vũ, chu tước. Nó cũng là đại diện cho các thế núi ở xung quanh của trạch đất. Tứ linh là gì Tứ linh, theo Kinh lễ, là “Long Lân Quy Phượng”. Đây là bốn loài […]

Long mạch là gì

Long mạch là một khái niệm trong phong thủy Loan Đầu Hình Thế. Ý nghĩa của nó là mô tả một mạch khí chạy xuyên suốt qua nhiều địa hình. Long mạch là gì Khí trong cơ thể người, chảy qua hệ thống kinh mạch tới các vùng tụ khí gọi là huyệt đạo. Nếu […]

Phái phong thủy Hình thế: Loan Đầu Hình Pháp

Trong phong thủy bao gồm hai nhánh chính là Hình thế và Lý khí. Trong nhánh Hình thế lại bao gồm các phái như: Loan đầu, Hình tượng và Hình pháp. Xem thêm bài viết: Các trường phái trong phong thủy. Phong thủy Hình thế là gì Hình thế là những gì biểu hiện ra […]