Giải thích các thuật ngữ trong phong thủy Loan đầu

Trong phong thủy Loan đầu, sách xưa có dùng rất nhiều thuật ngữ, điển tích. Chúng được sử dụng để tóm tắt các thế nhà tốt, giúp hậu thế dễ dàng ghi nhớ và ứng dụng. Đó là các thuật ngữ: Tàng phong tụ khí Lưng tựa sơn, mặt hướng thủy Long chân, huyệt đích, […]

Tứ linh trong phong thủy Loan Đầu

Tứ linh trong phong thủy Loan đầu chỉ bốn con vật linh thiêng, bao gồm: thanh long, bạch hổ, huyền vũ, chu tước. Nó cũng là đại diện cho các thế núi ở xung quanh của trạch đất. Tứ linh là gì Tứ linh, theo Kinh lễ, là “Long Lân Quy Phượng”. Đây là bốn loài […]

Phái phong thủy Hình thế: Loan Đầu Hình Pháp

Trong phong thủy bao gồm hai nhánh chính là Hình thế và Lý khí. Trong nhánh Hình thế lại bao gồm các phái như: Loan đầu, Hình tượng và Hình pháp. Xem thêm bài viết: Các trường phái trong phong thủy. Phong thủy Hình thế là gì Hình thế là những gì biểu hiện ra […]

Khái niệm về Sơn và Thủy

Sơn thủy là hai yếu tố rất quan trọng trong phong thủy. Vì chúng gây ảnh hưởng tới mạch khí. Mà mạch khí lại là thứ quyết định họa phúc mọi cát hung cho Mệnh và Trạch. Qua bài viết “Các trường phái trong phong thủy“, ta biết phong thủy có 2 nhánh chính là […]