Luận giải Huyền Không: Thiên địa sinh thành

Thiên địa sinh thành là phép luận giải trong Huyền không khá giống với phép Âm dương hợp thập. Nhưng khác với phép hợp thập (tức là 2 số trong đồ bàn có tổng là 10), phép này có 2 số tạo thành mối quan hệ sinh thành theo Hà đồ. Cặp số sinh thành […]

Luận giải Huyền Không: Thành môn

Thành môn quyết là lý luận rất quan trọng trong Huyền không học. Khi lập sơn hướng không thể đạt Vượng sơn vượng hướng, nhưng nếu lấy được vượng khí của Thành môn thì cũng đạt hiệu quả tương tự. Thành môn là gì Đây là phương pháp bổ trợ khi bàn cục không đạt […]

Luận giải Huyền Không: Thất tinh đả kiếp

Thất tinh đả kiếp là thế nhà có các sao phân bố theo nguyên lý của chòm sao Bắc đẩu. Đây là trường hợp đặc biệt của Tam ban quái. Thất tinh đả kiếp là gì Bắt nguồn từ câu nói trong Thiên ngọc kinh: “Biết được phụ mẫu tam ban quái tức là biết […]

Luận giải Huyền Không: Tam ban quái

Tam ban quái là một cách cục đại cát trong phi tinh Huyền Không. Nếu đạt được có thể hóa giải các thế phạm như Thượng sơn hạ thủy hay Phản phục ngâm. Tam ban quái là gì Đây là cách cục đại cát trong phong thủy Huyền Không phi tinh. Nó xảy ra khi […]

Luận giải Huyền Không: Phản phục ngâm

Phản phục ngâm là thế nhà đại hung trong phong thủy Huyền không phi tinh. Nó bao gồm hai thế nhà Phản ngâm và Phục ngâm. Trong đó Phản ngâm nguy hại hơn. Phục ngâm là gì Khi sơn tinh, hướng tinh trong phi tinh bàn là Ngũ hoàng nhập trung cung. Sau đó bay […]