Xem tuổi xây nhà

Việc xem tuổi xây nhà sẽ giúp quá trình xây, sửa nhà được thuận lợi, may mắn. Hơn nữa còn giúp gia chủ đón lành, tránh dữ trong những năm sống trong ngôi nhà đó. Việc xem tuổi xây nhà vì thế cần được làm cẩn thận. Không thể tùy tiện làm theo ý thích […]

Phương vị động thổ xây nhà

Việc chọn phương vị động thổ để xây nhà hay sửa nhà sẽ giúp quá trình xây nhà, sửa nhà được thuận lợi, may mắn. Hơn nữa còn giúp gia chủ đón lành, tránh dữ trong những năm sống trong ngôi nhà đó. Phương vị động thổ vì thế cần được lựa chọn cẩn thận. […]