Việc chọn phương vị động thổ để xây nhà hay sửa nhà sẽ giúp quá trình xây nhà, sửa nhà được thuận lợi, may mắn. Hơn nữa còn giúp gia chủ đón lành, tránh dữ trong những năm sống trong ngôi nhà đó.

Phương vị động thổ vì thế cần được lựa chọn cẩn thận. Không thể tùy tiện làm theo ý thích hoặc sự tiện lợi được. Ngoài ra, còn phải lựa ngày giờ tốt nữa. Sau đó lập ban cúng lễ, đọc văn khấn động thổ rồi mới tiến hành được.

Có thể chọn theo các nguyên tắc sau đây:

Tránh động thổ ở các hướng có du niên xấu

Du niên xấu là Tuyệt mệnh, Họa hại, Lục sát, Ngũ quỷ. Đây là 4 du niên xấu trong Bát du niên của phong thủy Bát trạch.

Các nhà phong thủy cho rằng, nếu động thổ vào đúng phương vị có du niên xấu thì sẽ dẫn đến làm giải phóng các sao xấu, gây hung họa.

Tránh động thổ ở các hướng có sao suy tử trên tinh bàn tiểu vận

Khi lập phi bàn Huyền Không, tùy theo từng vận mà có các sao sinh, vượng, thoái, tử,… Nên động thổ ở các cung có sao sơn hướng là sao sinh vượng. Tránh các cung có sao sơn hướng suy tử. Đặc biệt là các sao Ngũ hoàng, Nhị hắc.

Bởi ở vào các vận không phù hợp, thì các sao suy tử đó sẽ phát huy nhiều tác động có hại. Việc động thổ khởi công vào các khu vực này sẽ làm các sao này phát tác mạnh hơn.

Ví dụ nhà sơn Dậu hướng Mão dưới đây, không nên động thổ ở hướng Đông Nam. Vì hướng đó có sao Nhị hắc – Ngũ hoàng đồng cung. Vừa là suy tử khí, lại vừa là các sao đại hung hàng đầu.

Tránh các hướng có sao Ngũ hoàng, Nhị hắc ở niên bàn và nguyệt bàn

Ngoài việc lập phi tinh bàn tiểu vận, đối với trường hợp xem ngày tháng và phương vị động thổ, bắt buộc phải lập phi tinh bàn theo năm (niên bàn)phi tinh bàn theo tháng (nguyệt bàn).

Niên bàn sẽ được lập vào thời điểm năm tiến hành khởi công. Nguyệt bàn sẽ được lập vào thời điểm tháng tiến hành khởi công.

Trên niên bàn, nguyệt bàn, không được động thổ ở các phương vị phạm Ngũ hoàng, Nhị hắc. Ngoài ra, để ý ở cung hướng trên niên bàn và nguyệt bàn, nếu ở đó là sao sinh vượng thì thời điểm đó khởi công được.

Tránh các phương vị phạm Thái tuế, Tuế phá, Tam sát

Đây là các phương vị gây nhiều nguy hiểm. Các phương vị này không chỉ tránh mở cửa đi, lập thủy khẩu, mà đặc biệt cần tránh việc động thổ vào các phương này.

Việc xác định Thái tuế, Tuế phá, Tam sát căn cứ vào địa chi của năm (ở thời điểm tiến hành khởi công). Cụ thể xem ở bài: “Các phương vị phạm Thái tuế, Tuế phá, Tam sát“.

Tránh các phương vị phạm Hoàng tuyền

Đây cũng là các phương vị nguy hiểm cần tránh khi động thổ khởi công. Để xác định phương vị Hoàng tuyền của nhà, có thể tham khảo bài viết chi tiết: “Các phương vị phạm Hoàng tuyền“.

Tránh các phương vị phạm địa chi tuổi gia chủ và địa chi năm làm nhà

Trong 24 sơn vị của đồ hình bát quái, sẽ có 12 sơn vị thuộc địa chi. Do đó, căn cứ mệnh tuổi của gia chủ mà tránh sơn vị tương ứng. Đồng thời cũng tránh sơn vị thuộc địa chi ứng với năm làm nhà.

Ví dụ, nam giời tuổi Nhâm Tuất 1982, dự định làm nhà năm Tân Sửu 2021. Như vậy, khi tìm phương vị động thổ, ta cần tránh sơn Tuất (ở hướng Tây Bắc) và sơn Sửu (ở hướng Đông Bắc). Lưu ý, chỉ cần tránh đúng sơn vị này, còn sơn lân cận (cùng hướng) thì không cần tránh. Như hướng Đông Bắc có sơn Cấn ngay cạnh sơn Sửu, động thổ vào đây không vấn đề gì.