Dùng phép Chính Thần Linh Thần phân tích phong thuỷ Hà Nội

Hà Nội là vùng đất địa linh nhân kiệt, có vị trí phong thủy thuộc loại đắc địa nhất trong cả nước. Tuy nhiên vào mỗi vận, thì thủ đô của chúng ta lại có sự thay đổi khác nhau, tùy vào phương vị Chính Thần, Linh Thần, sự biến dịch vị trí của các […]

Luận giải Huyền Không: Chính thần linh thần

Chính thần là sao chủ vận quản đồ bàn trong vận đó. Nó cũng là sao chủ vận, nhập trung cung trong đồ bàn vận đó. Khu vực nó đóng trên Lạc Thư là phương Chính thần, còn cung đối diện là phương Linh thần. Chính thần là gì Khi phi tinh Huyền không, ta […]