Chính thần là sao chủ vận quản đồ bàn trong vận đó. Nó cũng là sao chủ vận, nhập trung cung trong đồ bàn vận đó. Khu vực nó đóng trên Lạc Thư là phương Chính thần, còn cung đối diện là phương Linh thần.

Chính thần là gì

Khi phi tinh Huyền không, ta thường lấy mốc thời gian theo từng tiểu vận, hoặc từng năm, từng tháng… Khi đó sẽ có sao chủ tiểu vận, sao chủ niên (năm), sao chủ nguyệt (tháng)… nhập trung cung. Và phi đến các cung xung quanh.

Sao đương vận đó sẽ đóng vai trò là Chính thần trong vận. Khí lực của nó mạnh nhất, quản toàn đồ bàn. Đối chiếu lên địa bàn Lạc thư, nếu sao đương vận có cung khởi thủy ở đâu thì đó gọi là phương Chính thần.

Riêng đối với số 5 vì nằm tại trung cung, không có phương vị nhất định. Nên khi tới vận 5 thì 10 năm đầu lấy phía TÂY NAM. Còn 10 năm cuối lấy khu vực phía ĐÔNG BẮC làm khu vực của Chính Thần.

Vì đây là khu vực có vượng khí của sơn mạch, cho nên khu vực này cần có núi cao. Hoặc có thực địa vững chắc. Nếu được như thế thì nhà cửa hoặc làng mạc hay thành phố… sẽ được bình yên hay vượng phát trong nguyên, vận đó. Ngược lại, nếu khu vực đó mà có ngã ba sông (nơi 2 con sông nhập lại), hay có ao, hồ, sông, biển lớn… thì nhà cửa hay làng mạc, thành phố đó sẽ phát sinh nhiều hung họa.

Do đó, khu vực này không được có thủy, nếu có sẽ chủ tai họa. Vì vậy, thủy nằm trong khu vực này được gọi là “LINH THỦY” (thủy thất vận chủ tai họa).

Xét nhà sơn Dậu hướng Mão, nhập trạch vận 8 như hình dưới. Trong vận 8 thì sao Bát bạch là sao đương vận. Do đó nó cũng là Chính thần.

Đối chiếu lên địa bàn Lạc thư, thấy sao Bát bạch đóng ở cung Cấn, hướng Đông Bắc. Do đó, cung Cấn gọi là phương Chính thần. Ở đây, nếu có Sơn là vượng, còn gặp Thủy là suy.

Linh thần là gì

Linh thần là sao ở phương đối diện với Chính thần trên địa bàn Lạc thư. Với trường hợp phi tinh vận 8 nêu trên, thì Linh thần là sao số 2 (Nhị hắc). Phương Linh thần là cung Khôn, hướng Tây Nam.

Riêng với Vận 5 vì trong 10 năm đầu dùng khu vực phía TÂY NAM làm Chính Thần, nên lấy khu vực phía ĐÔNG BẮC làm Linh Thần. Còn trong 10 năm cuối dùng khu vực phía ĐÔNG BẮC làm Chính Thần, nên lấy khu vực phía TÂY NAM làm Linh Thần.

Một vấn đề trọng yếu trong việc xác định phương vị của Linh Thần là khu vực này cần có thủy cửa sông, hồ, cửa biển…, nếu được như thế thì những căn nhà hay những làng mạc, đô thị… sẽ trở nên phồn thịnh, sầm uất trong vận đó. Cho nên thủy nằm tại khu vực của Linh Thần lại được gọi là “CHÍNH THỦY” (tức thủy tốt hay vượng thủy). Ngược lại, nếu khu vực này lại có long hành tiến tới, hay dải đất chạy từ đó tới thì sẽ chủ suy bại hoặc có nhiều tai biến.

Ứng dụng Chính thần và Linh thần

Vấn đề khảo sát những khu vực của Chính Thần, Linh Thần, cũng như những yếu tố chúng cần có hay không thể có… chủ yếu là dùng để luận đoán vận khí hưng, suy của 1 khu vực, 1 thành phố hay 1 quốc gia…

Bạn có thể đọc thêm bài viết: Dùng phép Chính Thần Linh Thần phân tích phong thuỷ Hà Nội

Còn riêng với vận khí của nhà ở thì trước tiên vẫn phải xem xét khu vực của các khí sinh, vượng hay suy, tử là nằm tại phương nào? Sau đó mới phối hợp với các phương vị của Chính Thần, Linh Thần mà tìm ra khu vực nào nên có thủy, khu vực nào nên có núi… Chứ không nhất thiết là khu vực của Chính Thần phải có núi. Còn khu vực của Linh Thần phải có thủy. Có như thế mới bảo đảm cho mọi sự được hoàn mỹ, tốt đẹp. Chứ không thể áp dụng những nguyên lý 1 cách máy móc. Vì như thế sẽ có thể phạm phải nhiều sai làm đáng tiếc mà chuốc lấy nhiều tai họa.