Thượng sơn là một khái niệm chỉ trường hợp một ngôi nhà phạm phải thế song tinh đáo sơn. Đây là một thế nhà xấu trong phong thủy theo Huyền Không phi tinh.

Thượng sơn là gì

Một ngôi nhà bị phạm thượng sơn khi sao chủ vận (sao đương vận) tập trung ở cả vị trí chủ sơn và chủ hướng ở cung sơn trong đồ bàn phi tinh tiểu vận. Hay còn gọi là “Song tinh đáo sơn”. Đây là trường hợp ngược lại của thế nhà phạm Hạ thủy.

Đồ hình nhà sơn Dậu hướng Mão phạm Thượng sơn
Đồ hình nhà sơn Dậu hướng Mão phạm Thượng sơn

Như trên đồ hình nhà ở hình trên, có thể thấy sao chủ vận là sao Bát Bạch (sao số 8). Khi tiến hành phi tinh tiểu vận theo chiều thuận, sao Bát Bạch tập trung cả ở cung sơn (cung Đoài phía Tây). Tức là cả vị trí sao chủ sơn và sao chủ hướng ở cung Đoài đều là sao Bát Bạch. Như vậy nhà này đã bị phạm phải Thượng sơn.

Nhà phạm thượng sơn có tác hại gì

Theo phong thủy Huyền không phi tinh, thế nhà phạm thượng sơn là thế nhà chủ về đinh (nhân đinh). Tức là sẽ có lợi về nhân đinh (nhân mạng, thọ yểu, sức khỏe…) của những người sống trong nhà. Nhưng ngược lại, về tài (tài lộc, tiền bạc, công danh, sự nghiệp…) lại bị ảnh hưởng. Nên thế nhà này còn bị gọi là “lợi đinh tổn tài”.

Cách hóa giải thế nhà phạm thượng sơn

Khi căn nhà phạm phải thượng sơn, thì tức là long hướng hồi sơn. Ở phía sau nhà (cung sơn) quá vượng Sơn mà lại thiệt Thủy. Nên để cân bằng, cần phải bổ sung Thủy. Giúp cho Sơn Thủy cân bằng trở lại.

Hóa giải bằng thực thủy

Nếu ở sau nhà mà có biển cả, sông hồ, đầm ao, sông suối, hay một cái bể bơi, thì đó là “thực thủy”. Tính chất hóa giải của thực thủy là mạnh nhất. Lúc này có thể nói thế nhà đã tự động được hóa giải.

Ở đô thị, con đường sau nhà cũng có thể coi là một dạng “thủy”. Nên nếu sau nhà mà có đường đi lại (một con ngõ cũng được) thì nhà đó cũng được hóa giải về Thượng sơn, tuy không mạnh bằng.

Hóa giải bằng hư thủy

Nếu tất cả các yếu tố trên đều không có, thì phải tạo ra “hư thủy”. Tính chất hóa giải của “hư thủy” so với “thực thủy” thì yếu hơn, nhưng vẫn nên làm, vì “có còn hơn không”. Hư thủy là các loại “thủy” tượng trưng, như các hình thức dưới đây: