Linh phù phong thủy là một loại pháp khí phong thủy được chế tác bởi GS.TS.Nguyễn Tiến Đích. Phong thủy VIETAA dựa trên nguyên bản mẫu này để sản xuất, chế tác trên máy khắc laser.

Tác dụng của linh phù phong thủy

Linh phù phong thủy được sử dụng trong trường hợp thế nhà phạm phải các yếu tố xấu. Như: thượng sơn, hạ thủy, thượng sơn hạ thủy, du niên xấu,… Mỗi loại phù lại có một tác dụng khác nhau. Nên cần phải tìm hiểu và sử dụng từng loại cho chính xác.

Có rất nhiều loại linh phù, tuy nhiên Phong thủy VIETAA đã nghiên cứu để chế tác 5 mẫu phù chính. Bao gồm:

Các mẫu linh phù phổ biến

Linh phù song tinh đáo sơn

Phù này có tác dụng hóa giải thế nhà phạm Thượng sơn theo Huyền Không phi tinh. Đây là thế nhà mà sao chủ vận tập trung ở cả vị trí chủ sơn và chủ hướng ở cung sơn. Hay còn gọi là “Song tinh đáo sơn” hay “Song tinh hội sơn”.

Cách sử dụng: treo phù ở vị trí phía sau lưng nhà. Ở tầng 1, phía trong nhà, cách trần nhà khoảng 30 cm.

Linh phù song tinh đáo hướng

Phù này có tác dụng hóa giải thế nhà phạm Hạ thủy theo Huyền Không phi tinh. Đây là thế nhà mà sao chủ vận tập trung ở cả vị trí chủ sơn và chủ hướng ở cung hướng. Hay còn gọi là “Song tinh đáo hướng” hay “Song tinh hội hướng”.

Cách sử dụng: treo phù ở vị trí phía trước cửa nhà. Ở tầng 1, phía trong nhà, cách trần nhà khoảng 30 cm.

Linh phù sơn tinh và hướng tinh

Hai loại phù này có tác dụng hóa giải thế nhà phạm Thượng sơn hạ thủy theo Huyền không phi tinh. Đây là thế nhà mà sao chủ vận nằm ở vị trí chủ sơn ở cung hướng, và vị trí chủ hướng ở cung sơn. Hay còn gọi là “Hữu sơn tả hướng”.

Xem thêm bài “Thượng sơn hạ thủy: Cách cục hung nhất trong Phong thủy Huyền Không

Cách sử dụng:

5 loại linh phù chính: phù song tinh đáo sơn, phù song tinh đáo hướng, phù sơn tinh, phù hướng tinh và phù đổi hướng
5 loại linh phù chính: phù song tinh đáo sơn, phù song tinh đáo hướng, phù sơn tinh, phù hướng tinh và phù đổi hướng

Linh phù đổi hướng

Phù đổi hướng là loại phù giúp “thay đổi” hướng nhà, hướng cửa, hướng bếp, hướng bàn thờ… trong trường hợp các hướng nhà bị xấu. Đây là cách “đổi hướng” giả, tương tự như việc đổi tên để cải tạo vận mệnh.

Cách sử dụng: treo phù lên mặt trước của đồ vật cần đổi hướng.

Tôi nên sử dụng loại linh phù nào

Đây không phải là một sản phẩm phổ thông, có thể sử dụng thoải mái. Mà nó như một loại thuốc kê đơn. Tức là phải được thầy phong thủy xem và chỉ định chính xác loại phù cần thiết. Nếu nhà bạn phạm phải thế xấu nào thì dùng loại phù đó.

Như vậy, phải tiến hành lập đồ hình bát cung, phân cung lập hướng, phân vị chi tiết. Sau đó tiến hành phi tinh toàn đồ bàn. Từ đó mới biết nhà phạm phải hạn gì mà dùng linh phù cho hợp.