Thế nhà phạm thượng sơn

Thượng sơn là một khái niệm chỉ trường hợp một ngôi nhà phạm phải thế song tinh đáo sơn. Đây là một thế nhà xấu trong phong thủy theo Huyền Không phi tinh. Thượng sơn là gì Một ngôi nhà bị phạm thượng sơn khi sao chủ vận (sao đương vận) tập trung ở cả […]