Âm dương (hay lưỡng nghi) là một khái niệm được gặp rất nhiều trong cuộc sống. Trong phong thủy, nó cũng được ứng dụng rất nhiều.

Âm dương là gì

Đây là một khái niệm trong khoa học phương Đông cổ đại. Nó bao gồm 2 thực thể:

Hai khái niệm này không thể tách rời nhau. Và phải luôn cân bằng với nhau. Một trong hai phần mà thịnh hơn, hay suy hơn thì đều không tốt.

Xem thêm bài viết trên Wikipedia

Ứng dụng âm dương trong phong thủy

Từ việc được dùng để chỉ những cặp đối lập cụ thể ở trên, người xưa tiến thêm một bước là dùng nó để chỉ những cặp đối lập trừu tượng hơn:

Âm dương trong chu trình chuyển hóa của sự vật hiện tượng

Chu trình chuyển hóa của sự vật hiện tượng bao gồm: