Vô cực là gì

Vô cực là một khái niệm được sử dụng trong nhiều lĩnh vực, trong đó có phong thủy. Vậy nó là gì, hiểu thế nào cho đúng? Vô cực là gì Đó là một trạng thái trống rỗng, khi không có gì. Phong thủy sử dụng khái niệm này để mô tả trạng thái khi […]