Luận giải cát hung: Phòng đọc sách

Phòng đọc sách (hay thư phòng) là không gian làm việc tại gia thu nhỏ. Về mặt phong thủy, nó cần được bài trí để nâng cao tối đa tinh thần và trí tuệ cho người sử dụng. Các nguyên tắc về hình thế của phòng đọc sách Phòng đọc sách là nơi cần yên […]