Dương trạch tứ yếu trong phong thủy nhà ở

Trong phong thủy Bát Trạch Minh Cảnh có nhắc đến khái niệm “Dương trạch tam yếu”. Vậy tại sao ở đây lại là “Dương trạch tứ yếu”? Chúng có nghĩa là gì, khác nhau ra sao? Dương trạch tam yếu là gì? Trạch là nhà, là đất. Dương là ở trên dương thế, dương gian. […]