Chòm sao Phúc Đức và cách an vào 24 sơn vị

Chòm sao Phúc Đức là chòm sao thường được sử dụng trong phong thủy Bát Trạch Minh Cảnh. Khác với các sao trong tử vi, nó được an vào 24 sơn vị trong đồ hình bát quái. Chòm sao Phúc Đức là gì Đó là một tập hợp các ngôi sao thuộc cùng 1 chòm. […]