Phong Thủy VIETAA

Bài viết

Học thuật

24 tiết khí trong năm

Tiết khí là 24 điểm đặc biệt trên quỹ đạo của Trái Đất xung quanh Mặt Trời, mỗi điểm cách nhau 15°. Nó được sử dụng

Chi tiết »

Phổ biến nhất: