Luận giải cát hung: Cầu thang

Cầu thang tuy không thuộc Dương trạch tứ yếu, nhưng cũng rất quan trọng. Vì nó được coi là Khí khẩu, giúp đưa khí qua lại giữa các tầng nhà. Vị trí cầu thang Nên đặt ở khoảng giữa nhà để tiện lưu thông Cầu thang theo nguyên lý thiết kế kiến trúc, cần đặt […]