Thế nhà phạm hạ thủy

Hạ thủy là một khái niệm chỉ trường hợp một ngôi nhà phạm phải thế song tinh đáo hướng. Đây là một thế nhà xấu trong phong thủy theo Huyền Không phi tinh. Hạ thủy là gì Một ngôi nhà bị phạm hạ thủy khi sao chủ vận (sao đương vận) tập trung ở cả […]