Địa chi là gì

Địa chi là một khái niệm thường gặp khi nói về tuổi của một người. Nó gọi tắt là Chi, trong chữ Can chi. Vậy ý nghĩa của nó như thế nào? Địa chi là gì Địa chi (地支 – Earth Branch) là tên đầy đủ của Chi. Nó thường được ghép cặp với Thiên […]