Xếp sau việc phối quẻ Trạch – Mệnh là việc phối quẻ Táo – Môn. Tức là việc phối quẻ giữa bếp (Táo) và cửa chính (Môn). Cả hai yếu tố này đều nằm trong Dương trạch tứ yếu nên việc phối quẻ giữa chúng cũng rất quan trọng.

Thông thường khi làm nhà thì Môn là cố định sẵn. Nên ta có thể lựa hướng bếp sao cho khi phối quẻ Táo – Môn sẽ được kết quả tốt. Tuy nhiên, cũng có trường hợp ta lại đổi chỗ của Môn để được kết quả như ý.

Thực ra đây chỉ là phần phụ thêm nếu so sánh với các thủ pháp xem phong thủy nhà ở khác, như Bát du niên, hay Phi tinh huyền không. Tuy nhiên, để kết quả xem phong thủy được toàn diện nhất, thì cũng không nên bỏ qua phần này.

Các kết quả phối Táo – Môn

Dưới đây là các trường hợp phối với các loại bếp (Táo). Mỗi trường hợp của bếp lại bao gồm 8 trường hợp nhỏ, ứng với 8 loại cửa (Môn) khác nhau. Tổng cộng có 8×8 = 64 trường hợp, được viết rõ hung cát sẵn, chỉ cần tra cứu là được.

Phối quẻ Táo – Môn: bếp Kiền (Càn)

Phối quẻ Táo – Môn: bếp Khôn

Phối quẻ Táo – Môn: bếp Cấn

Phối quẻ Táo – Môn: bếp Đoài

Phối quẻ Táo – Môn: bếp Khảm

Phối quẻ Táo – Môn: bếp Ly

Phối quẻ Táo – Môn: bếp Chấn

Phối quẻ Táo – Môn: bếp Tốn