Phong Thủy VIETAA

Phi tinh huyền không thuận và nghịch

Mục lục bài viết

Phi tinh là phép an định các sao thuộc cửu tinh lên đồ bàn. Sau khi an định sao chủ vận vào trung cung thì tiếp tục an các sao còn lại. Có hai cách phi tinh: phi thuận và phi nghịch.

Cách thức phi tinh

Hình dưới đây mô tả cách thức phi tinh cụ thể. Sơ đồ hình vuông bao gồm 9 ô này gọi là phi tinh bàn (hay đồ hình phi tinh). Hình này có sao số 8 ở trung cung. Tức là sao Bát Bạch là sao chủ vận. Hướng phía dưới (vị trí số 4) là hướng Bắc. Hướng phía trên (vị trí số 3) là hướng Nam. Số 6 là hướng Đông. Số 1 là hướng Tây.

Trình tự phi tinh:

 • Đầu tiên cho sao chủ vận nhập trung cung. Trường hợp này sao chủ vận là Bát bạch (số 8), nên viết số 8 vào trung cung.
 • Phi tinh có 2 kiểu là phi thuận và phi nghịch. Ở trường hợp này giả sử là phi thuận.
 • Ta viết số tiếp theo sau số 8 là số 9 (với trường hợp phi thuận) hoặc là 7 (với trường hợp phi nghịch), vào ô ở hướng Tây Bắc. Tức là tính từ trung cung đi theo chiều mũi tên. Trường hợp này ta có số 9 (sao Cửu tử) nằm ở hướng Tây Bắc.
 • Sau số 9 là quay lại số 1 (sao Nhất bạch), sẽ được an tiếp theo chiều mũi tên, nằm ở hướng Tây.
 • Tiếp theo số 1 là số 2 (sao Nhị hắc). Mũi tên đi từ ô hướng Tây (số 1) đi ra bên ngoài đồ bàn. Ta tiến hành tịnh tiến ô này vào bên trong, được vị trí số 2 ở hướng Đông Bắc.
 • Tiếp theo là số 3 (sao Tam bích). Mũi tên đi từ ô hướng Đông Bắc (số 2) lại đi ra ngoài đồ bàn, và được tịnh tiến lên hướng Nam.
 • Về nguyên tắc chung là: mũi tên sẽ luôn đi theo chiều sang phải và chéo xuống dưới. Tuy nhiên ở trường hợp số 3 nếu đi theo chiều mũi tên đó sẽ bị vướng vào ô số 1 (hướng Tây) đã tồn tại từ trước. Với trường hợp bị “vướng” như vậy thì mũi tên sẽ đổi chiều đi lên 1 ô. Lúc này số tiếp theo của 3 là 4 sẽ nằm ở hướng chính Bắc bên dưới.
 • Tiếp theo số 4 là số 5, đi theo chiều mũi tên chéo và tịnh tiến lên, an định ở ô hướng Tây Nam.
 • Tiếp theo là số 6 (sao Lục bạch), cũng đi từ số 5 theo chiều mũi tên chéo thông thường, rồi tịnh tiến về ô hướng Đông.
 • Từ số 6 nếu đi theo chiều mũi tên chéo thì bị vướng vào số 4 đã tồn tại, nên đảo chiều theo mũi tên đi lên, thành số 7 ở hướng Đông Nam.
 • Số 7 lúc này mà theo chiều mũi tên chéo sẽ vào đúng vị trí số 8, là sao chủ vận ban đầu.

Phi tinh thuận và nghịch

Với phi tinh nghịch thì chiều y hệt như phi tinh thuận. Nhưng thay vì các số tăng tiến dần thì sẽ giảm dần xuống. Từ 8 xuống 7, rồi xuống 6,5,4,3,2,1. Hết 1 thì quay lại 9.

Chia sẻ

Các bài viết khác