Phi tinh là phép an định các sao thuộc cửu tinh lên đồ bàn. Sau khi an định sao chủ vận vào trung cung thì tiếp tục an các sao còn lại. Có hai cách phi tinh: phi thuận và phi nghịch.

Cách thức phi tinh

Hình dưới đây mô tả cách thức phi tinh cụ thể. Sơ đồ hình vuông bao gồm 9 ô này gọi là phi tinh bàn (hay đồ hình phi tinh). Hình này có sao số 8 ở trung cung. Tức là sao Bát Bạch là sao chủ vận. Hướng phía dưới (vị trí số 4) là hướng Bắc. Hướng phía trên (vị trí số 3) là hướng Nam. Số 6 là hướng Đông. Số 1 là hướng Tây.

Trình tự phi tinh:

Phi tinh thuận và nghịch

Với phi tinh nghịch thì chiều y hệt như phi tinh thuận. Nhưng thay vì các số tăng tiến dần thì sẽ giảm dần xuống. Từ 8 xuống 7, rồi xuống 6,5,4,3,2,1. Hết 1 thì quay lại 9.