Bếp số 33 : Bếp TỐN phối với Cửa TỐN

(Đây là Bếp Phục vị đăng diện. Ở Kinh Dịch là quẻ Bát Thuần Tốn).

• Bếp Tốn phối Cửa Tốn là hai Mộc gặp nhau sinh vượng khí, lại thừa Phục vị Cũng Mộc tỷ hòa đăng diện, khá tốt: phụ nữ rất đảm đang công việc nhà và tạo nên sự nghiệp. Nhưng vì hai Tốn thuần Am chẳng thể trưởng tấn, chẳng phát lên mãi được, nam nhân đoản thọ, về sau càng bớt số nhân khẩu đến tình trạng sống cô độc, và hay sanh các chứng bệnh phong cuồng, tê bại, ho, suyễn. (Tốn vi phong hay sanh các chứng bệnh ấy).

• Lại có lời đoán theo quẻ thuần Tốn như vầy: Tốn gặp Tốn thuần Am, những việc tổn hại chồng con khó nổi đương. Lại có những vụ cô quả, linh đinh, những việc có hình dạng kỳ quái… bệnh suyễn, ho, ma mộc, phong cuồng.

Bếp số 34 : Bếp TỐN phối với Cửa LY

(Đây là Bếp Thiên y thất vị. Ở Kinh Dịch là quẻ Phong Hỏa Gia Nhân).

• Bếp Tốn Am Mộc sanh Cửa Ly Am Hỏa được cách Mộc Hỏa thông minh phụ nữ sáng suốt và khéo tạo nên nhà nên cửa, đúng là bậc nữ trượng phu. Bếp Thiên y: nhân nghĩa tròn đầy, người hay làm việc thiện, tiền tài chật tủ, vải lụa đầy rương, ngũ cốc vun bồ… hoàn toàn là những vinh diệu sáng lạn. Hiềm vì hai nữ một nhà (Tốn là trưởng nữ, Ly là trung nữ) tức thị thuần Am, Thiên y thất vị, Mộc trên bị Hỏa dưới hủy hoại tận mầm non, làm mất cái sinh dục (thuần Am bất hóa sinh) tất phải tuyệt tự, đành nuôi nghĩa tử làm kế thừa tự.

• Lại có lời đoán theo quẻ Gia Nhân như vầy: Quẻ Gia Nhân, nhà ruộng vườn cùng tơ tằm rất hưng vượng, phụ nữ hiền lương chưởng quản gia đình. Nhưng không sanh được con cái để thừa tự. Khá đề phòng hạng âm nhân có hình dạng kỳ quái.

Bếp số 35 : Bếp TỐN phối với Cửa KHÔN

(Đây là Bếp Ngũ quỷ – đại hung. Ở Kinh Dịch là quẻ Phong Địa Quang).

• Bếp Tốn khắc Cửa Khôn: mẹ già bị thương, trưởng phụ sanh đẻ khó, hại người phá của, tà ma vào nhà, các vụ quan làng miệng tiếng nhiễu nhương. Bếp Ngũ quỷ này rất nguy hại, nó sanh các chứng bệnh về tỳ vị, lao dịch, bụng cổ trướng, thũng da vàng, phong cuồng, mất máu, khí nghẹn cổ họng.

• Lại có lời đoán theo quẻ Quang như vầy: Quẻ Quang, phong tà, cổ nghẹt, hàng lớn tuổi hay gặp việc quỷ mỵ và đau tim, người trên kẻ dưới bất hòa và bị lắm bệnh công phạt, không con thừa tự, Dương suy Am thắng.

Bếp số 36 : Bếp TỐN phối với Cửa ĐOÀI

(Đây là Bếp Lục sát – hung. Ở Kinh Dịch là quẻ Phong Trạch Trung Phu).

• Cửa Đoài Am Kim với Bếp Tốn Am Mộc. Hai Am hình chiếu nhau cho nên hàng phụ nữ bị tổn thương. Lại Am nhiều thì Am thắng mà Dương phải suy, nam nhân đoản thọ, người lớn tiêu tán, trẻ nhỏ mang bệnh tích khối (dồn chứa hòn cục trong bụng ngực). Bếp Lục sát này làm thưa thớt nhân khẩu và sanh ra các chứng bệnh đau gân cốt, phong cuồng, sanh đẻ rồi bị lao, điếc, mù, tàn tật.

• Lại có lời đoán theo quẻ Trung Phu như vầy: Quẻ Trung Phu, vì sanh đẻ mà mang bệnh, bệnh đau máu, bệnh cổ trướng, phong cuồng, dâm loạn, tiêu hết gia tài cùng sản nghiệp. Cô Âm tương khắc mà chẳng có Dương, tai hại thay!

Bếp số 37 : Bếp TỐN phối với Cửa KIỀN

(Đây là Bếp Họa hại – hung. Ở Kinh Dịch là quẻ Phong Thiên Tiểu Súc).

• Cửa Kiền khắc Bếp Tốn là bên ngoài khắc vào trong, họa đến bất kỳ. Tốn thuộc trưởng nữ bị khắc cho nên hàng phụ nữ lớn trong nhà bị tổn hại. Đây là cái Bếp làm hại cả con người và tài năng, lại sanh chứng tê bại, tạp tật (hết bệnh chỗ này tới

bệnh chỗ khác) gân xương đau nhức vì khí huyết bị bế tắc, sanh đẻ chết, miệng mắt méo lệch, giấy tờ quan pháp cùng trộm cướp nhiễu nhương.

• Lại có lời đoán theo quẻ Tiểu Súc như vầy: Quẻ Tiểu Súc âm nhân bất lợi, yểu tử (chết non), gia sản sạch trơn, trùng thê trùng thiếp, rồi kết cuộc lạnh lẽo trong cô đơn. Thật đáng than thở!

Bếp số 38 : Bếp TỐN phối với Cửa KHẢM

(Đây là Bếp Sinh khí đăng diện. Ở Kinh Dịch là quẻ Phong Thủy Hoán).

• Cửa Khảm Dương Thủy sanh Bếp Tốn Am Mộc là ngoài sanh vào trong, Am Dương toại hiệp, lại được Sinh khí Mộc lâm Tốn tỷ hòa đăng diện là tượng rồng xanh hưng thái vào nhà. Thật là một cái Bếp tốt toàn diện và tốt lớn: con cháu vinh diệu và sang trọng, trước mặt sau lưng đều phát đạt tiền tài, vợ hiền con hiếu, gia đạo thuận hòa, vừa vinh hoa vừa phú quí, con gái đầy nhà, 5 trai đỗ đạt, người người tuổi thọ đều cao. Rất tốt.

• Lại có lời đoán như vầy: Sinh khí Mộc lâm Tốn tỷ hòa tức sao Tham lang đăng diện, rất tốt vậy. Năm trai thi đỗ mừng rỡ biết bao. Người phát mà tiền tài cũng phát, phước với thọ song toàn, chớ nên thay đổi khác.

Bếp số 39 : Bếp TỐN phối với Cửa CẤN

(Đây là Bếp Tuyệt mệnh – đại hung. Ở Kinh Dịch là quẻ Phong Sơn Tiệm).

• Bếp Tốn khắc với Cửa cấn, con trai nhỏ chịu tai hại (vì Cấn bị khắc) và phụ nữ lớn sa thai rồi chết (vì Tốn thừa Tuyệt mệnh). Phụ nữ nắm quyền hành nhà cửa. Bếp này sanh các chứng bệnh phong cuồng, mặt vàng da xấu xí, bụng đau các chứng bón uất bất thông, tê bại, lao tật, bệnh cổ khí làm tim đau nhức. Nó còn sanh ra những tai hại: hỏa hoạn, trộm cắp, quan tụng, cả người và tiền của đều tuyệt bại, tiểu nhi khó nuôi lớn, nhân khẩu trốn lánh, ly tán, bất lợi.

• Lại có lời đoán theo quẻ Tiệm như vầy: Quẻ Tiệm, trốn chạy, con bỏ đi, tiểu nhi khó nuôi dưỡng, tổn hại gia tài, bệnh cổ trướng, bệnh đau, phong cuồng… Thật là tam điên tứ đảo, bại hoại.

Bếp số 40 : Bếp TỐN phối với Cửa CHẤN

(Đây là Bếp Diên niên thất vị. Ở Kinh Dịch là quẻ Phong Lôi Ích).

• Bếp Tốn Am Mộc phối Cửa Chấn Dương Mộc, Am Dương toại hiệp lại được cách lưỡng Mộc thành lâm, Bếp Diên niên này rất ư là thịnh mậu. Người và tiền của cả hai đều phát đạt, phú và quí song toàn. Trong 6 năm ứng hiện điều tốt lành. Gặp năm Hợi Mão Mùi sanh con cháu quí. Ngàn cụm tường vân (mây lành) tụ hội cho cái Bếp toàn kiết này vậy.

(Chú ý: Diên niên Kim lâm Tốn Mộc tương khắc là thất vị (tốt ít), nhưng không luận chỗ tương khắc thất vị mà phải luận Tốn Am Mộc gỗ còn nguyên hình chất gặp Diên niên Kim là cưa, búa, đục… đẽo chuốt thành vật quí giá. Cho nên nói là Bếp rất tốt vậy).

• Lại có lời tượng đoán theo quẻ Ích như vầy: Quẻ Ích, hai Mộc thành rừng, chồng vợ ân tình, nhân nghĩa càng thêm, thêm người thêm phước, biết bao hưng vượng. Lập nghiệp thành gia lắm toại tâm. Cha con đỗ đạt thành một khoa danh, thật ít có. Huynh đệ đồng lòng mãi mãi không phân cách. Như người mừng gặp lại quế Yên sơn, nhà tranh biến thành gác tía, bàn bạc nổi danh thơm.