TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

Nội dung CK: Họ tên + Số điện thoại

Nếu quý khách lo ngại việc chuyển khoản trước, vui lòng xem 8 điều đảm bảo ở đây.

  • Quý khách có thể chuyển vào tài khoản nào cũng được, nhưng nếu khác hệ thống ngân hàng thì nên gửi dạng nhanh.
  • Nếu quý khách lo ngại việc phải chuyển khoản trước, chúng tôi hoàn toàn thấu hiểu và đồng tình với điều đó. Tuy nhiên, xin dành ít phút đọc 8 điều đảm bảo tại đây.