Khóa học Kỳ Môn Độn Giáp

Kỳ Môn Độn Giáp là một trong các môn giải đoán về vận mệnh của con người, như: Bát Tự Hà Lạc, Tử Vi Lý Số, Tứ Trụ Tử Bình, Kỳ Môn Độn Giáp, Thái Ất, Lục Nhâm Đại Độn…

Mỗi trường phái có cơ sở lý luận riêng, dựa vào các lý thuyết riêng của mình, nhưng có đặc điểm chung là đều được tích lũy và phát triển theo thời gian, các cơ sở của nó được chiêm nghiệm và đánh giá có tính thực tế, nên đã phát triển và được yêu thích không chỉ ở các nước Á Đông mà còn trên toàn thế giới.

Học phí: 590,000 đ – Đăng ký học: Liên hệ Zalo 0983.83.8853

Xem toàn bộ 13 khóa học phong thủy

 

Chương trình học

 • Buổi 1: Làm quen với Kỳ Môn Độn Giáp
  • Khái niệm, đặc điểm, nhiệm vụ của môn Kỳ Môn Độn Giáp
  • Các khái niệm cơ bản: Âm Dương, Thiên Can, Địa Chi, Hà Đồ, Lạc Thư, Bát Quái, Lục Thập Tứ Quái
  • Các chu trình tính thời gian: Tam nguyên cửu vận, Đại vận, Tiểu vận, Niên vận, Nguyệt vận, Nhật vận, Thời vận
  • Cách tính Thiên Can, Địa Chi, Niên Mệnh bằng bàn tay trái
  • Tính Thiên Can Địa Chi của Tứ Trụ: Giờ, Ngày, Tháng, Năm
 • Buổi 2: Các khái niệm chuyên sâu trong Kỳ Môn Độn Giáp
  • Phi bàn cho năm, tháng, ngày, giờ
  • 24 Tiết khí và bảng tra số cục độn
  • Cục Dương Độn và Âm Độn
  • Lục Nghi (Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý), Tam Kỳ (Ất, Bính, Đinh)
  • Cửu Tinh: Thiên Bồng, Thiên Nhuế, Thiên Xung, Thiên Phụ, Thiên Tâm, Thiên Trụ, Thiên Nhậm, Thiên Anh, Thiên Cầm
  • Bát Môn: Hưu, Sinh, Thương, Đổ, Cảnh, Tử, Kinh, Khai
  • Bát Thần: Trực Phù, Đằng Xà, Thái Âm, Lục Hợp, Câu Trần, Chu Tước, Cửu Địa, Cửu Thiên
  • Chực Sử, Chực Phù
  • Lập Địa Bàn của Kỳ Môn Độn Giáp
 • Buổi 3: Lập phi bàn Kỳ Môn cho năm, tháng
  • Bảng tra số cục độn của năm dựa trên Tuần Thủ và Tam Nguyên
  • So sánh số cục độn với đồ hình Lạc Thư, tìm sao và môn ứng với cung địa bàn trên Lạc Thư
  • Tính Chực Sử, Chực Phù của năm, tháng
  • Lập phương trình thức ứng với phi bàn năm tháng tương ứng
  • Xét các trường hợp phi bàn Dương Độn và Âm Độn
 • Buổi 4: Lập phi bàn Kỳ Môn cho giờ – Luận giải cát hung
  • Tra số cục độn của giờ dựa trên Tiết Khí và Tam Nguyên
  • So sánh số cục độn với đồ hình Lạc Thư, tìm sao và môn ứng với cung địa bàn trên Lạc Thư
  • Tính Chực Sử, Chực Phù của giờ
  • Lập phương trình thức cho phi bàn của giờ cần xem
  • Lập Thiên Bàn dựa trên phương trình thức đã có
  • Luận giải dựa trên: Thập Can ứng khắc, Bát Môn ứng khắc, Tam Cơ ứng khắc
  • Tổng kết toàn khóa