Niên mệnh là một khái niệm thường gặp trong phong thủy. Nó hay được dùng để chỉ thuộc tính ngũ hành bản mệnh của một người.

Niên mệnh là gì

Nó còn có tên gọi khác là mệnh niên, hành mệnh, hành bản mệnh hay ngũ hành bản mệnh. Chữ niên nghĩa là năm. Nên đây là khái niệm để chỉ thuộc tính ngũ hành của bản mệnh (tức ngũ hành nạp âm), tương ứng với năm sinh của người đó.

Ví dụ một người sinh vào năm Nhâm Tuất 1982, là năm có thuộc tính ngũ hành là Đại hải thủy. Thì hành bản mệnh của người đó là Thủy (hoặc nói đầy đủ là Đại hải thủy).

Đọc thêm bài về ngũ hành trên Wikipedia

Tứ trụ mệnh

Thực ra, một người sinh ra luôn có đầy đủ Tứ trụ: trụ năm (niên trụ), trụ tháng (nguyệt trụ), trụ ngày (nhật trụ), và trụ giờ (thời trụ). Tương ứng với mỗi trụ này luôn có thuộc tính ngũ hành tương ứng. Nên mỗi người sẽ có: niên mệnh, nguyệt mệnh, nhật mệnh, thời mệnh. Nhưng trong 4 loại mệnh đó thì niên mệnh vẫn là quan trọng nhất. Nó là đặc trung bản thể cho người đó.

Ứng dụng của niên mệnh

Nó được coi là đặc trưng thuộc tính ngũ hành bản thể của một người. Nên ứng dụng của nó là để xét sự tương sinh, tương khắc giữa một người với các đối tượng xung quanh người đó. Ví dụ như khi so sánh giữa 2 người với nhau. Hay khi mua các loại tài sản như ô tô, xe máy, trang sức hợp phong thủy…