Nếu đã sử dụng dịch vụ đặt tên con theo phong thủy của chúng tôi, có thể quý vị sẽ thấy có trường hợp 2 cái tên khác nhau nhưng phần bình giải (ngũ cách, tam tài, quẻ dịch) lại giống hệt nhau. Phải chăng có sự nhầm lẫn ở đây?

Hai cái tên khác nhau nhưng bình giải giống nhau

Lấy ví dụ với trường hợp cái tên Nguyễn Thanh Hòa:

Và tên Nguyễn Hồng Minh:

Rõ ràng đây là 2 cái tên hoàn toàn khác nhau (ngoại trừ việc chung họ Nguyễn). Nhưng phần bình giải về ngũ cách, tam tài thì đều giống hệt nhau.

Tại sao lại như vậy

Ta cần phải biết các yếu tố quyết định tốt xấu của một cái tên bao gồm:

Như vậy, 2 yếu tố đầu tiên phụ thuộc vào thuộc tính ngũ hành của từng chữ trong tên. Còn 4 yếu tố sau phụ thuộc vào số nét của từng chữ trong tên.

Trở lại trường hợp 2 cái tên Nguyễn Thanh Hòa và Nguyễn Hồng Minh đã nêu ở trên. Có thể thấy về số nét của 2 cái tên đều giống hệt nhau. Chữ Thanh (聲) và chữ Hồng (鴻) đều có 17 nét. Chữ Hòa (和) và chữ Minh (明) đều có 8 nét. Như vậy thì 4 yếu tố ngũ cách, tam tài, ảnh hưởng ngũ cách và quẻ dịch của 2 cái tên này chắc chắn phải giống hệt nhau. Chỉ có 2 yếu tố đầu liên quan đến ngũ hành thì khác nhau.

Nhưng trên thực tế, có nhiều trường hợp mà 2 cái tên khác nhau nhưng cả ngũ hành và số nét của chúng lại giống hệt nhau. Như vậy thì toàn bộ các yếu tố quyết định tốt xấu của 2 cái tên đó sẽ giống hệt như nhau.

Kết luận

Việc đặt tên theo phong thủy là dựa trên chữ Hán phồn thể (theo đúng khoa Danh tính học cổ đại của Trung Quốc). Mà trong tiếng Hán phồn thể việc các chữ có cùng số nét hay thuộc tính ngũ hành là rất nhiều. Nên việc hai cái tên có cùng luận giải, cùng tốt xấu giống hệt nhau là hết sức bình thường. Nếu đặt 1 trong 2 cái tên đó, thì tốt xấu của vận mệnh sẽ hoàn toàn như nhau.