Phong Thủy VIETAA

https://vietaa.com/bai-viet/dat-ten-con/chuyen-gia-phong-thuy-goi-y-ten-khoa-cho-con-trai-sinh-nam-nham-dan-2022

Mục lục bài viết

Tìm hiểu các cách đặt tên với tên Khoa cho con trai, sinh năm 2022

Đặt tên cho con là một việc khó khăn nhưng cũng rất thú vị. Vậy nếu con nhà bạn sinh năm Nhâm Dần 2022 thì nên đặt tên là gì? Hãy cùng tìm hiểu xem có nên đặt tên Khoa cho con không nhé!

Cùng chuyên gia Đàm Kỳ Phương đặt tên theo phong thủy.

Chữ Khoa khi sử dụng để đặt tên có những thuộc tính sau:

 • Dạng phồn thể: 姱
 • Số nét: 9
 • Thuộc ngũ hành: Hỏa
 • Chữ này mang nghĩa: Tốt đẹp, đẹp đẽ, chỉ sắc đẹp

Chữ Khoa và các cách tổ hợp chữ lót: Tuấn Khoa, Anh Khoa, Sĩ Khoa, Hoàng Khoa, Minh Khoa, Tấn Khoa, Lâm Khoa, Phúc Khoa, Thịnh Khoa, Phương Khoa, Mạnh Khoa, Gia Khoa, Thuận Khoa, Quang Khoa, Bảo Khoa, Trọng Khoa, Hữu Khoa, Thái Khoa, Quý Khoa, Hải Khoa, Quân Khoa, Hùng Khoa, Phước Khoa, Chí Khoa, Thành Khoa, Trí Khoa, Hồng Khoa, Văn Khoa, Phú Khoa, Đức Khoa, Ngọc Khoa, Bá Khoa, Thế Khoa, Việt Khoa, Huy Khoa, Đăng Khoa, Long Khoa, Công Khoa, Vĩnh Khoa, Quốc Khoa, Thiện Khoa, Nhật Khoa, Duy Khoa, An Khoa, Đình Khoa, Tiến Khoa, Chiến Khoa, Hiệp Khoa, Cảnh Khoa, Xuân Khoa, Lân Khoa

Tìm hiểu ý nghĩa của các cặp tên này:

 • Thành Khoa:
  • Thành (成, 6 nét, hành Kim): Hoàn thành, thành đạt, thành tựu
  • Khoa (姱, 9 nét, hành Hỏa): Tốt đẹp, đẹp đẽ, chỉ sắc đẹp
 • Đức Khoa:
  • Đức (德, 15 nét, hành Hỏa): Đạo đức, ân đức
  • Khoa (姱, 9 nét, hành Hỏa): Tốt đẹp, đẹp đẽ, chỉ sắc đẹp
 • Thế Khoa:
  • Thế (勢, 13 nét, hành Kim): Thế lực, thế mạnh, tình thế
  • Khoa (姱, 9 nét, hành Hỏa): Tốt đẹp, đẹp đẽ, chỉ sắc đẹp
 • Hồng Khoa:
  • Hồng (鴻, 17 nét, hành Thủy): Họ Hồng, Chim hồng
  • Khoa (姱, 9 nét, hành Hỏa): Tốt đẹp, đẹp đẽ, chỉ sắc đẹp
 • Phước Khoa:
  • Phước (福, 13 nét, hành Thủy): May mắn, hạnh phúc
  • Khoa (姱, 9 nét, hành Hỏa): Tốt đẹp, đẹp đẽ, chỉ sắc đẹp
 • Quý Khoa:
  • Quý (貴, 12 nét, hành Mộc): Quý giá, quý trọng
  • Khoa (姱, 9 nét, hành Hỏa): Tốt đẹp, đẹp đẽ, chỉ sắc đẹp
 • Gia Khoa:
  • Gia (家, 10 nét, hành Hỏa): Nhà, gia đình
  • Khoa (姱, 9 nét, hành Hỏa): Tốt đẹp, đẹp đẽ, chỉ sắc đẹp
 • Huy Khoa:
  • Huy (煇, 13 nét, hành Thủy): Ánh sáng, soi chiếu
  • Khoa (姱, 9 nét, hành Hỏa): Tốt đẹp, đẹp đẽ, chỉ sắc đẹp
 • Văn Khoa:
  • Văn (文, 4 nét, hành Thổ): Văn hóa, kiến thức
  • Khoa (姱, 9 nét, hành Hỏa): Tốt đẹp, đẹp đẽ, chỉ sắc đẹp
 • Nhật Khoa:
  • Nhật (日, 4 nét, hành Thổ): Mặt trời, ngày
  • Khoa (姱, 9 nét, hành Hỏa): Tốt đẹp, đẹp đẽ, chỉ sắc đẹp
 • Bảo Khoa:
  • Bảo (寳, 19 nét, hành Thủy): Quý giá
  • Khoa (姱, 9 nét, hành Hỏa): Tốt đẹp, đẹp đẽ, chỉ sắc đẹp
 • Phú Khoa:
  • Phú (富, 12 nét, hành Thủy): Giàu có
  • Khoa (姱, 9 nét, hành Hỏa): Tốt đẹp, đẹp đẽ, chỉ sắc đẹp
 • Quốc Khoa:
  • Quốc (囯, 7 nét, hành Mộc): Quốc gia
  • Khoa (姱, 9 nét, hành Hỏa): Tốt đẹp, đẹp đẽ, chỉ sắc đẹp
 • Bá Khoa:
  • Bá (霸, 21 nét, hành Thủy): Người đứng đầu, mạnh mẽ
  • Khoa (姱, 9 nét, hành Hỏa): Tốt đẹp, đẹp đẽ, chỉ sắc đẹp
 • Chiến Khoa:
  • Chiến (戰, 16 nét, hành Kim): Chiến tranh
  • Khoa (姱, 9 nét, hành Hỏa): Tốt đẹp, đẹp đẽ, chỉ sắc đẹp
 • Minh Khoa:
  • Minh (明, 8 nét, hành Hỏa): Sáng, sáng sủa, rõ ràng, minh bạch
  • Khoa (姱, 9 nét, hành Hỏa): Tốt đẹp, đẹp đẽ, chỉ sắc đẹp
 • Thiện Khoa:
  • Thiện (善, 12 nét, hành Kim): Thiện, lành, người tài giỏi
  • Khoa (姱, 9 nét, hành Hỏa): Tốt đẹp, đẹp đẽ, chỉ sắc đẹp
 • Công Khoa:
  • Công (公, 4 nét, hành Mộc): Công bằng, của chung, họ Công
  • Khoa (姱, 9 nét, hành Hỏa): Tốt đẹp, đẹp đẽ, chỉ sắc đẹp
 • Hiệp Khoa:
  • Hiệp (俠, 9 nét, hành Kim): Hào hiệp
  • Khoa (姱, 9 nét, hành Hỏa): Tốt đẹp, đẹp đẽ, chỉ sắc đẹp
 • Thuận Khoa:
  • Thuận (順, 12 nét, hành Kim): Thuận theo
  • Khoa (姱, 9 nét, hành Hỏa): Tốt đẹp, đẹp đẽ, chỉ sắc đẹp
 • Phương Khoa:
  • Phương (方, 4 nét, hành Thủy): Phương hướng, phương cách, phương diện, họ Phương
  • Khoa (姱, 9 nét, hành Hỏa): Tốt đẹp, đẹp đẽ, chỉ sắc đẹp
 • Phúc Khoa:
  • Phúc (福, 13 nét, hành Thủy): May mắn, hạnh phúc
  • Khoa (姱, 9 nét, hành Hỏa): Tốt đẹp, đẹp đẽ, chỉ sắc đẹp
 • Hải Khoa:
  • Hải (海, 10 nét, hành Thủy): Biển cả
  • Khoa (姱, 9 nét, hành Hỏa): Tốt đẹp, đẹp đẽ, chỉ sắc đẹp
 • Mạnh Khoa:
  • Mạnh (孟, 8 nét, hành Thủy): Anh cả, anh lớn, họ Mạnh, mạnh mẽ, tiến lên
  • Khoa (姱, 9 nét, hành Hỏa): Tốt đẹp, đẹp đẽ, chỉ sắc đẹp
 • Long Khoa:
  • Long (龍, 16 nét, hành Hỏa): Con rồng
  • Khoa (姱, 9 nét, hành Hỏa): Tốt đẹp, đẹp đẽ, chỉ sắc đẹp
 • An Khoa:
  • An (安, 6 nét, hành Thổ): Yên tĩnh, an lành
  • Khoa (姱, 9 nét, hành Hỏa): Tốt đẹp, đẹp đẽ, chỉ sắc đẹp
 • Tấn Khoa:
  • Tấn (晉, 10 nét, hành Hỏa): Tiến lên, Họ Tấn
  • Khoa (姱, 9 nét, hành Hỏa): Tốt đẹp, đẹp đẽ, chỉ sắc đẹp
 • Trọng Khoa:
  • Trọng (重, 9 nét, hành Hỏa): Kính trọng, coi trọng
  • Khoa (姱, 9 nét, hành Hỏa): Tốt đẹp, đẹp đẽ, chỉ sắc đẹp
 • Hữu Khoa:
  • Hữu (友, 4 nét, hành Thổ): Bạn bè
  • Khoa (姱, 9 nét, hành Hỏa): Tốt đẹp, đẹp đẽ, chỉ sắc đẹp
 • Vĩnh Khoa:
  • Vĩnh (永, 5 nét, hành Thổ): Vĩnh cửu, lâu dài
  • Khoa (姱, 9 nét, hành Hỏa): Tốt đẹp, đẹp đẽ, chỉ sắc đẹp
 • Cảnh Khoa:
  • Cảnh (耿, 10 nét, hành Thủy): Sáng sủa, cảnh sắc, thanh cảnh, họ Cảnh
  • Khoa (姱, 9 nét, hành Hỏa): Tốt đẹp, đẹp đẽ, chỉ sắc đẹp
 • Lân Khoa:
  • Lân (轔, 19 nét, hành Hỏa): Kỳ Lân
  • Khoa (姱, 9 nét, hành Hỏa): Tốt đẹp, đẹp đẽ, chỉ sắc đẹp
 • Sĩ Khoa:
  • Sĩ (士, 3 nét, hành Kim): Học trò, quan chức, người có học thức
  • Khoa (姱, 9 nét, hành Hỏa): Tốt đẹp, đẹp đẽ, chỉ sắc đẹp
 • Hùng Khoa:
  • Hùng (雄, 12 nét, hành Kim): Mạnh khỏe
  • Khoa (姱, 9 nét, hành Hỏa): Tốt đẹp, đẹp đẽ, chỉ sắc đẹp
 • Quân Khoa:
  • Quân (君, 7 nét, hành Hỏa): Vua, con trai, người có tài đức xuất chúng (quân tử)
  • Khoa (姱, 9 nét, hành Hỏa): Tốt đẹp, đẹp đẽ, chỉ sắc đẹp
 • Tuấn Khoa:
  • Tuấn (俊, 9 nét, hành Hỏa): Tuấn tú, đẹp đẽ, tài giỏi
  • Khoa (姱, 9 nét, hành Hỏa): Tốt đẹp, đẹp đẽ, chỉ sắc đẹp
 • Ngọc Khoa:
  • Ngọc (玉, 5 nét, hành Thổ): Viên ngọc, đẹp đẽ
  • Khoa (姱, 9 nét, hành Hỏa): Tốt đẹp, đẹp đẽ, chỉ sắc đẹp
 • Tiến Khoa:
  • Tiến (進, 11 nét, hành Hỏa): Tiến lên, cố gắng, nỗ lực
  • Khoa (姱, 9 nét, hành Hỏa): Tốt đẹp, đẹp đẽ, chỉ sắc đẹp
 • Trí Khoa:
  • Trí (智, 12 nét, hành Hỏa): Trí tuệ
  • Khoa (姱, 9 nét, hành Hỏa): Tốt đẹp, đẹp đẽ, chỉ sắc đẹp
 • Việt Khoa:
  • Việt (越, 12 nét, hành Thổ): Nước Việt, người Việt
  • Khoa (姱, 9 nét, hành Hỏa): Tốt đẹp, đẹp đẽ, chỉ sắc đẹp
 • Thái Khoa:
  • Thái (蔡, 14 nét, hành Kim): Họ Thái
  • Khoa (姱, 9 nét, hành Hỏa): Tốt đẹp, đẹp đẽ, chỉ sắc đẹp
 • Anh Khoa:
  • Anh (英, 8 nét, hành Thổ): Người tài giỏi
  • Khoa (姱, 9 nét, hành Hỏa): Tốt đẹp, đẹp đẽ, chỉ sắc đẹp
 • Đăng Khoa:
  • Đăng (登, 12 nét, hành Hỏa): Lên, leo lên (phát triển)
  • Khoa (姱, 9 nét, hành Hỏa): Tốt đẹp, đẹp đẽ, chỉ sắc đẹp
 • Thịnh Khoa:
  • Thịnh (盛, 11 nét, hành Kim): Nhiều, đầy đủ, phồn thịnh
  • Khoa (姱, 9 nét, hành Hỏa): Tốt đẹp, đẹp đẽ, chỉ sắc đẹp
 • Chí Khoa:
  • Chí (志, 7 nét, hành Hỏa): Ý chí, chí hướng
  • Khoa (姱, 9 nét, hành Hỏa): Tốt đẹp, đẹp đẽ, chỉ sắc đẹp
 • Hoàng Khoa:
  • Hoàng (皇, 9 nét, hành Thủy): Vua, to lớn, họ Hoàng
  • Khoa (姱, 9 nét, hành Hỏa): Tốt đẹp, đẹp đẽ, chỉ sắc đẹp
 • Duy Khoa:
  • Duy (維, 14 nét, hành Thổ): Gìn giữ (trong duy trì)
  • Khoa (姱, 9 nét, hành Hỏa): Tốt đẹp, đẹp đẽ, chỉ sắc đẹp
 • Xuân Khoa:
  • Xuân (春, 9 nét, hành Kim): Mùa xuân
  • Khoa (姱, 9 nét, hành Hỏa): Tốt đẹp, đẹp đẽ, chỉ sắc đẹp
 • Đình Khoa:
  • Đình (廷, 7 nét, hành Hỏa): Triều đình, cung đình, cái sân
  • Khoa (姱, 9 nét, hành Hỏa): Tốt đẹp, đẹp đẽ, chỉ sắc đẹp
 • Quang Khoa:
  • Quang (光, 6 nét, hành Mộc): Ánh sáng
  • Khoa (姱, 9 nét, hành Hỏa): Tốt đẹp, đẹp đẽ, chỉ sắc đẹp
 • Lâm Khoa:
  • Lâm (林, 8 nét, hành Hỏa): Rừng cây, Họ Lâm
  • Khoa (姱, 9 nét, hành Hỏa): Tốt đẹp, đẹp đẽ, chỉ sắc đẹp

Tại sao phải đặt tên con theo phong thủy?

Có nên chọn tên theo phong thủy, đây là câu hỏi chắc hẳn nhiều người chưa biết, hoặc không thực sự hiểu rõ. Đặt tên theo phong thủy sẽ là gia tài đầu tiên mà cha mẹ trang bị cho con, giúp con luôn bình an bình an suốt quãng đường đời.

Cùng chuyên gia Đàm Kỳ Phương đặt tên theo phong thủy.

Phân tích thử cái tên Trần Quốc Khoa theo phong thủy

Phân tích một trường hợp giả định với bé trai họ Trần như sau:

Nam mệnh

 • Sinh ngày: 21/8/2022
 • Sinh giờ: Quý Tị (9-11h)
 • Nhằm ngày âm lịch: Ngày 24 tháng 7 năm Nhâm Dần
 • Hành bản mệnh: Kim (Kim Bạch Kim)
 • Quẻ mệnh: Khôn Thổ, thuộc Tây Tứ mệnh
 • Thuộc nhóm: Dương Nam
 • Dùng phép nguyên cục ngũ hành: Giờ Quý Tị, ngày Bính Ngọ, tháng Mậu Thân, năm Nhâm Dần
 • Phân tích Tứ Trụ Mệnh theo Nguyên Cục Ngũ Hành: Kim (39), Thủy (39), Mộc (19), Hỏa (66), Thổ (54)
 • Phân tích Tứ Trụ Mệnh theo Nguyên Cục Âm Dương: Âm (6), Dương (24)

Phân tích Phong Thủy cái tên Trần Quốc Khoa

 • Chữ Trần (陳, 10 nét, hành Kim): Xếp đặt, bày biện, họ Trần
 • Chữ Quốc (囯, 7 nét, hành Mộc): Quốc gia
 • Chữ Khoa (姱, 9 nét, hành Hỏa): Tốt đẹp, đẹp đẽ, chỉ sắc đẹp

1A. Mối quan hệ ngũ hành giữa Tên và Niên Mệnh:

 • Tên Khoa mang hành Hỏa
 • Hành bản mệnh là hành Kim
 • Khi phối hợp với nhau: Hành của Tên thuộc Hỏa. Hành của Bản mệnh thuộc Kim. Hành của Tên khắc chế hành của Bản mệnh. Bản mệnh bị Tên tương khắc, khí lực suy giảm.
 • Đánh giá: 0.0/0.5 điểm

1B. Mối quan hệ ngũ hành giữa Tên và Tứ Trụ Mệnh:

 • Tứ trụ mệnh (四柱命理學) là bốn trụ (cột) bao gồm: Thời trụ (时柱), Nhật trụ (日柱), Nguyệt trụ (月柱) và Niên trụ (年柱) của một người. Khi sinh ra đã hình thành Tứ trụ, và thường thì Tứ trụ sẽ không được cân bằng về ngũ hành. Trong khi theo thuyết Ngũ hành, thì thành phần ngũ hành phải cân bằng mới tốt. Do đó khi chọn tên cần bổ khuyết tứ trụ, giúp cân bằng ngũ hành.
 • Bát tự (tứ trụ mệnh) là: Giờ Quý Tị, ngày Bính Ngọ, tháng Mậu Thân, năm Nhâm Dần
 • Phân tích Tứ Trụ Mệnh theo Nguyên Cục Ngũ Hành: Kim (39), Thủy (39), Mộc (19), Hỏa (66), Thổ (54)
 • Các hành đang bị quá vượng: Hỏa
 • Các hành đang bị quá nhược (suy): Mộc
 • Tên Khoa mang hành Hỏa
 • Phân tích Tứ Trụ Mệnh theo Nguyên Cục Ngũ Hành: Kim (39), Thủy (39), Mộc (19), Hỏa (66), Thổ (54)
 • Hành của Tên là hành đang vượng trong tứ trụ, càng gây thiên lệch, không tốt.
 • Hành của Tên tiết chế hành bị suy trong tứ trụ (Mộc), càng gây thiên lệch, không tốt.
 • Đánh giá: 0.0/2 điểm

2. Số nét của Ngũ Cách:

 • Thiên Cách (天格 Tian Ge): Thiên cách không có ảnh hưởng nhiều đến cuộc đời của thân chủ nhưng nếu kết hợp với nhân cách, lại có ảnh hưởng rất lớn đến sự thành công trong sự nghiệp. Thiên Cách có: 11 nét (Hành Mộc, Cát): Thập nhất hoạch, thảo mộc phùng xuân, chi diệp triêm lộ, ổn kiện trước thực, tất đắc nhân vọng; Âm dương mới hồi phục như cỏ cây gặp mùa xuân, cành lá xanh tươi như hạn gặp mưa. Nhờ tài thiên phú mà từng bước thành công, thăng tiến chắc chắn, được phú quý vinh hoa, đắc lộc đắc thọ, là số đại kiết. (十一划 草木逢春,枝葉沾露,穩健著實,必得人望)
 • Nhân Cách (人格 Ren Ge): Nhân cách là trung tâm của lý số phẫu tượng tên người, có ảnh hưởng lớn nhất đối với cuộc đời con người về vận mệnh, tính cách, thể chất, năng lực, sức khoẻ, hôn nhân. Nhân Cách có: 17 nét (Hành Kim, Cát): Thập thất hoạch, bài trần vạn nan, hữu quí nhân trợ, bả ác thời cơ, khả đắc thành công; Sáng rực rỡ như mặt trời, quyền uy cao, cá tính mạnh mẽ, có chí đột phá vào gian nan mà nên nghiệp lớn. Nếu không quan tâm đến ý kiến của người khác, cứ giữ theo ý mình thì e rằng không hòa hợp, sẽ gặp điều thị phi, cần nên thận trọng. (十七劃 排除萬難,有貴人助,把握時機,可得成功)
 • Địa Cách (地格 Di Ge): Địa cách chủ yếu ảnh hưởng đến cuộc đời con người từ tuổi nhỏ đến hết tuổi thanh niên (từ 1-39 tuổi), vì vậy nó còn gọi là Địa cách tiền vận. Địa Cách có: 16 nét (Hành Thổ, Cát): Thập lục hoạch, năng hoạch chúng vọng, thành tựu đại nghiệp, danh lợi song thu, minh chủ tứ phương; Số này là từ hung hóa kiết, có tài làm thủ lĩnh, được mọi người phục, được người tôn trọng, danh vọng đều có. Số này công thành danh toại, phú quý phát đạt cả danh và lợi. (十六劃 能獲眾望,成就大業,名利雙收,盟主四方)
 • Ngoại Cách (外格 Wai Ge): Ngoại cách cũng có ảnh hưởng đến các mặt của cuộc đời nhưng không bằng Nhân cách. Từ mối quan hệ lý số giữa Ngoại cách và Nhân cách, có thể suy đoán mối quan hệ gia tộc và tình trạng xã giao. Ngoại Cách có: 10 nét (Hành Thủy, Hung): Thập hoạch, ô vân già nguyệt, ám đạm vô quang, không phí tâm lực, đồ lao vô công; Đây là vận số đại hung, đen đủi như mật trời lặn, đoản mệnh bần cùng, sớm vắng cha mẹ anh em, suốt đời bệnh hoạn, chỉ có người cẩn thận nỗ lực phấn đấu; ngay cả nửa đời trước được vận thịnh, cũng phải làm nhiều việc thiện mới thoát khỏi bước đường cùng. (十劃 烏雲遮日,黯淡無光,空費心力,徒勞無功)
 • Tổng cách (总格 Zong Ge): Tổng cách chủ yếu ảnh hưởng đến cuộc đời con người từ tuổi trung niên đến tuổi già (từ 40 tuổi trở đi) vì vậy còn gọi là Tổng cách hậu vận. Tổng cách có: 26 nét (Hành Thổ, Bình): Nhị lục hoạch, ba lan khởi phục, thiên biến vạn hoá, giá vạn nan, tất khả thành công; Có thể nói số này là vận thông minh trời phú, giàu tính nghĩa hiệp, nhưng sóng gió trùng điệp. Nếu có tinh thần bất khuất, giỏi dùng trí tuệ vượt qua gian nan thì sẽ thành một nhân vật nổi tiếng, nổi danh bốn biển. Nhưng nếu không phấn đấu nỗ lực thì suốt đời không có khả năng thành công. (二六劃 波瀾起伏,千變萬化,凌駕萬難,必可成功)
 • Đánh giá: 2.25/3 điểm

3. Phối hợp Tam Tài giữa Thiên cách, Địa cách và Nhân cách:

 • Thiên cách mang hành Mộc
 • Địa cách mang hành Thổ
 • Nhân cách mang hành Kim
 • Khi phối hợp với nhau được Tam Tài mang ý nghĩa: Trong cuộc sống thường bị chèn ép dẫn đến nảy sinh tâm trạng tiêu cực, bất an, dễ mắc các bệnh về dạ dày, bệnh ở ngực (hung).. Đánh giá: Hung.
 • Đánh giá: 0.0/2 điểm

4. Ảnh hưởng của Thiên cách, Địa cách, Ngoại cách lên Nhân cách:

 • Thiên cách mang hành Mộc, Nhân cách mang hành Kim, phối hợp với nhau được điềm: Tuy gặp khó khăn nhưng nỗ lực vượt qua cũng được thành công, song mất nhiều công sức. Đánh giá: Bình
 • Địa cách mang hành Thổ, Nhân cách mang hành Kim, phối hợp với nhau được điềm: Hoàn cảnh yên ổn, thân tâm bình an, đạo đức chắc chắn sẽ được thành công. Đánh giá: Cát
 • Ngoại cách mang hành Thủy, Nhân cách mang hành Kim, phối hợp với nhau được điềm: Giỏi đánh võ mồm, biện luận dài dòng, quyết theo chủ trương của mình, không cần thắng bại, chiếm phần hơn, chẳng cần đến người, kém cũng được thành công. Đánh giá: Cát
 • Đánh giá: 1.25/1.5 điểm

5. Phối quẻ dịch từ tên:

 • Lấy tổng số nét của tên (Tổng cách) làm quẻ hạ, quẻ bản mệnh (mệnh quái) làm quẻ thượng, phối được quẻ dịch là: Địa Sơn Khiêm (quẻ Bình)
 • Lời quẻ: 謙: 亨, 君子有終. (Khiêm: Hanh, quân tử hữu chung.). Quẻ Khiêm chỉ thời vận tiến tới chỗ bình ổn vô sự, điều chỉnh chỗ thái quá, sự vật tiến tới chỗ cân bằng hơn. Là thời cơ tốt cho triển khai công việc, tuy chưa thể thành công ngay nhưng dần sẽ tiến tới. Tài vận tương lai sẽ đến, nôn nóng sẽ hỏng việc. Sự nghiệp về sau thành đạt, muốn nhanh cũng không được. Xuất hành thuận lợi. Kiện tụng kéo dài, nên hòa giải thì hơn. Bệnh tật dây dưa nhưng về sau khỏi. Thi cử không có gì trở ngại. Tình yêu nên lấy khiêm nhường, tôn trọng lẫn nhau thì có nhiều thuận lợi. Hôn nhân không thể nôn nóng nhưng có thể trở thành lương duyên.
 • Đánh giá: 0.5/1 điểm

Chia sẻ

Các bài viết khác