Thái tuế, Tuế phá, Tam sát là ba hạn đối với nhà ở. Tùy theo năm, mà các hạn này có thể đến ở một phương vị nhất định. Khi tìm vị trí động thổ nhất định phải tránh các phương này.

Thái tuế

Tùy vào năm cụ thể, mà Thái Tuế sẽ xuất hiện ở một trong tám phương quanh nhà. Cụ thể như sau:

Bắc, Đ.Bắc, Đ.Bắc, Đông, Đ.Nam, Đ.Nam, Nam, T.Nam, T.Nam, Tây, T.Bắc, T.Bắc.

Như vậy với 4 địa chi Tý Ngọ Mão Dậu thì Thái tuế nằm ở 4 hướng chính Đông Tây Nam Bắc. Còn với các địa chi còn lại thì mỗi hướng sẽ lặp lại hai lần.

Tuế phá

Tuế phá là cung ở đối diện với cung Thái tuế trên đồ hình phong thủy bát cung. Cụ thể:

Tam sát

Tam sát là một trong những Sát lớn nhất của năm. Phạm Tam sát có thể khiến cho thanh danh, tiền bạc, và các mối quan hệ bị huỷ hoại. Đó là tổ hợp của 3 sát: Tuế sát, Kiếp sát, và Tai sát:

Năm nào phạm Tam sát