Phong Thủy VIETAA

Các phương vị phạm Thái tuế, Tuế phá, Tam sát

Mục lục bài viết

Thái tuế, Tuế phá, Tam sát là ba hạn đối với nhà ở. Tùy theo năm, mà các hạn này có thể đến ở một phương vị nhất định. Khi tìm vị trí động thổ nhất định phải tránh các phương này.

Thái tuế

Tùy vào năm cụ thể, mà Thái Tuế sẽ xuất hiện ở một trong tám phương quanh nhà. Cụ thể như sau:

Bắc, Đ.Bắc, Đ.Bắc, Đông, Đ.Nam, Đ.Nam, Nam, T.Nam, T.Nam, Tây, T.Bắc, T.Bắc.

 • Năm Tý: Thái tuế ở phương Bắc
 • Năm Sửu: Thái tuế ở phương Đông Bắc
 • Năm Dần: Thái tuế ở phương Đông Bắc
 • Năm Mão: Thái tuế ở phương Đông
 • Năm Thìn: Thái tuế ở phương Đông Nam
 • Năm Tỵ: Thái tuế ở phương Đông Nam
 • Năm Ngọ: Thái tuế ở phương Nam
 • Năm Mùi: Thái tuế ở phương Tây Nam
 • Năm Thân: Thái tuế ở phương Tây Nam
 • Năm Dậu: Thái tuế ở phương Tây
 • Năm Tuất: Thái tuế ở phương Tây Bắc
 • Năm Hợi:: Thái tuế ở phương Tây Bắc

Như vậy với 4 địa chi Tý Ngọ Mão Dậu thì Thái tuế nằm ở 4 hướng chính Đông Tây Nam Bắc. Còn với các địa chi còn lại thì mỗi hướng sẽ lặp lại hai lần.

Tuế phá

Tuế phá là cung ở đối diện với cung Thái tuế trên đồ hình phong thủy bát cung. Cụ thể:

 • Năm Tý: Thái tuế ở phương Nam
 • Năm Sửu: Thái tuế ở phương Tây Nam
 • Năm Dần: Thái tuế ở phương Tây Nam
 • Năm Mão: Thái tuế ở phương Tây
 • Năm Thìn: Thái tuế ở phương Tây Bắc
 • Năm Tỵ: Thái tuế ở phương Tây Bắc
 • Năm Ngọ: Thái tuế ở phương Bắc
 • Năm Mùi: Thái tuế ở phương Đông Bắc
 • Năm Thân: Thái tuế ở phương Đông Bắc
 • Năm Dậu: Thái tuế ở phương Đông
 • Năm Tuất: Thái tuế ở phương Đông Nam
 • Năm Hợi:: Thái tuế ở phương Đông Nam

Tam sát

Tam sát là một trong những Sát lớn nhất của năm. Phạm Tam sát có thể khiến cho thanh danh, tiền bạc, và các mối quan hệ bị huỷ hoại. Đó là tổ hợp của 3 sát: Tuế sát, Kiếp sát, và Tai sát:

 • Tuế sát gây trở ngại cho các mối quan hệ, ngăn cản bước tiến tới thành công.
 • Kiếp sát gây mất mát tiền của.
 • Tai sát gây rủi ro tai nạn.

Năm nào phạm Tam sát

 • Năm Dần Ngọ Tuất hợp Hỏa cục, Hỏa vượng ở phương Chính Nam, xung với phương Chính Bắc (Hợi Tý Sửu), ấy là phạm Tam Sát (Hợi phạm Kiếp Sát, Tý phạm Tai Sát, Sửu phạm Tuế Sát).
 • Năm Hợi Mão Mùi hợp Mộc cục, Mộc vượng ở phương Chính Đông, xung sát với phương Chính Tây (Thân Dậu Tuất), ấy là phạm Tam Sát (Thân phạm Kiếp Sát, Dậu phạm Tai Sát, Tuất phạm Tuế Sát).
 • Năm Tị Dậu Sửu hợp Kim cục, Kim vượng ở phương Chính Tây, xung sát với phương Chính Đông (Dần Mão Thìn), ấy là phạm Tam Sát (Dần phạm Kiếp Sát, Mão phạm Tai Sát, Thìn phạm Tuế Sát).
 • Năm Thân Tý Thìn hợp Thủy cục, Thủy vượng ở phương Chính Bắc, xung sát với phương Chính Nam (Tị Ngọ Mùi), ấy là phạm Tam Sát (Tị phạm Kiếp Sát, Ngọ phạm Tai Sát, Mùi phạm Tuế Sát).

Chia sẻ

Các bài viết khác