Nói đến Hoàng tuyền là nói đến 1 phương vị gần như bất khả xâm phạm trong phong thủy. Bởi các phương xấu như Thái tuế, Ngũ hành sát, Tam sát thì chỉ theo năm. Còn Hoàng tuyền là phương vị cố định. Khi nhà, mộ mà xác định hướng nào đó là đã có vài phương hướng không thể phạm, gọi là phương Hoàng tuyền. “Phạm” được hiểu là có thể phải tránh dẫn nước đến (Thủy lai), tránh nước đi (Thủy khứ). Thậm chí tránh trổ cửa, hay phương vị động thổ.

Hoàng Tuyền trong phong thủy bị phạm là đại hung, đại họa. Đặc biệt, khi phương vị Hoàng tuyền có nước chảy thẳng, nhanh, trực cấp, gặp các vật nhọn như nóc nhà, góc tường, điện cao áp xung xạ, hoặc gặp sao Thái tuế, Ngũ hoàng bay đến đều là nguyên nhân gây nên những tai họa khôn lường. Nhà ở bị phạm Hoàng tuyền, phần lớn đều gây ảnh hưởng trực tiếp đến mệnh nam trong nhà, nhất là nam giới thời kỳ trẻ tuổi và trung niên.

Có hai loại Hoàng tuyền như sau:

Tứ lộ hoàng tuyền

Tứ lộ hoàng tuyền dùng để xác định phương Thủy lai, Thủy khứ.

Canh , Đinh KHÔN thượng thị HOÀNG TUYỀN
Ất , Bính tu phòng TỐN thủy tiên
Giáp , Quý hướng trung ưu kiến CẤN
Tân , Nhâm thủy lộ phạ đương KIỀN (CÀN).

Giải nghĩa: dựa theo sơn hướng của nhà ta có:

Bát sát hoàng tuyền

Bát Sát còn được gọi là Bát Diệu Sát hay là Tọa Sơn Bát Sát, được sử dụng để lập hướng, khai môn.

Ta có bài quyết Bát Diệu hay Bát Sát tổng hợp như sau:

Khảm Long (Thìn), Khôn Thố (Mão), Chấn sơn Hầu (Thân)
Tốn Kê (Dậu), Kiền Mã (Ngọ), Đoài Xà (Tỵ) đầu
Cấn Hổ (Dần), Ly Trư (Hợi), vi Sát Diệu
Phạm chi Trạch Mộ, nhất tề hưu.

Dịch nghĩa:

Và ngược lại cũng vậy. Tức là nhà tọa THÌN thì kỵ phương KHẢM…