Giếng nước, bể nước và cống thoát nước là những thành phần đặc biệt của một căn nhà. Vì đó là nơi nước đến (Thủy lai) và nước đi (Thủy khứ).

Giếng nước, bể nước

Đặc điểm

Nhà ở trước đây thường lấy nước từ các con sông, con suối trước nhà. Đó được coi là các mạch dẫn Khí từ nơi khác đến. Cũng có nhà đào giếng khơi lấy nước. Đây được coi là phương Thủy đến (Thủy lai).

Ngày nay, nước đa phần do các nhà máy nước cung cấp. Hoặc có nhà thì khoan giếng bằng máy nén áp lực. Lúc đó, vòi nước máy hay miệng giếng nước cũng được coi là phương Thủy lai.

Bể nước thường có 2 loại: bể nước ngầm dưới lòng đất và bể nước kim loại đặt trên cao, đều có tác dụng trữ nước. Sau đó nước từ các bể này mới chảy đến các tầng của nhà để sử dụng.

Vòi nước, bể nước, giếng nước… đều là phương Thủy lai, và cần tuân theo các nguyên tắc sau:

Các nguyên tắc chung

Các nguyên tắc theo Huyền Không

Đặt giếng nước theo phong thủy

Bể phốt, cống thoát nước

Ngược lại với giếng nước, bể nước, thì bể phốt và cống thoát nước được coi là nơi Thủy đi (Thủy khứ). Lúc này lại cần tuân theo các nguyên tắc sau: