Phong Thủy VIETAA

Tứ tượng là gì

Mục lục bài viết

Tứ tượng là một khái niệm thường gặp trong Kinh dịch, và cũng được ứng dụng trong phong thủy. Đây là khái niệm chỉ bốn tượng: thái âm, thiếu âm, thái dương, thiếu dương.

Tứ tượng là gì

Trong Kinh Dịch, khái niệm này có liên quan chặt chẽ với thuyết Âm-Dương, tương ứng với Thiếu Dương, Thiếu Âm, Thái Dương và Thái Âm.

  • Thiếu Dương: cái dương bé
  • Thiếu Âm: cái âm bé
  • Thái Dương: cái dương lớn
  • Thái Âm: cái âm lớn

Đọc thêm bài viết trên Wikipedia

Ký hiệu của Tứ tượng

  • Thiếu Dương: được ký hiệu bởi một vạch liền nằm trên một vạch đứt
  • Thiếu Âm: được ký hiệu bởi một vạch đứt nằm trên một vạch liền
  • Thái Dương: được ký hiệu bởi hai vạch đứt nằm chồng lên nhau
  • Thái Âm: được ký hiệu bởi hai vạch liền nằm chồng lên nhau

Tứ tượng trong chu trình chuyển hóa của sự vật hiện tượng

Chu trình chuyển hóa của sự vật hiện tượng bao gồm:

Từ trạng thái rỗng không (không có gì) khi chuyển hóa liên tục đến trạng thái cuối cùng là Lục thập tứ quái. Tức là đã hình thành vạn vật. Trong Kinh dịch, Lục thập tứ quái là đại diện của vạn vật. Mọi vật trong tự nhiên, mọi mối quan hệ đều thuộc một trong các quẻ này.

Nguyên văn bằng tiếng Trung:

無極生有極、
有極是太極,
太極生兩儀,
即陰陽;
兩儀生四象:
即少陰、太陰、
少陽、太陽;
四象演八卦,
八八六十四卦。

Chia sẻ

Các bài viết khác