Tứ linh trong phong thủy Loan Đầu

Tứ linh trong phong thủy Loan đầu chỉ bốn con vật linh thiêng, bao gồm: thanh long, bạch hổ, huyền vũ, chu tước. Nó cũng là đại diện cho các thế núi ở xung quanh của trạch đất. Tứ linh là gì Tứ linh, theo Kinh lễ, là “Long Lân Quy Phượng”. Đây là bốn loài […]

Tứ tượng là gì

Tứ tượng là một khái niệm thường gặp trong Kinh dịch, và cũng được ứng dụng trong phong thủy. Đây là khái niệm chỉ bốn tượng: thái âm, thiếu âm, thái dương, thiếu dương. Tứ tượng là gì Trong Kinh Dịch, khái niệm này có liên quan chặt chẽ với thuyết Âm-Dương, tương ứng với […]