Thượng sơn hạ thủy là một khái niệm chỉ trường hợp một ngôi nhà phạm phải thế nhà rất xấu trong phong thủy theo Huyền Không phi tinh.

Thượng sơn hạ thủy là gì

Một ngôi nhà bị phạm thượng sơn hạ thủy khi sao chủ vận (sao đương vận) tập trung ở vị trí chủ sơn ở cung hướng và vị trí chủ hướng ở cung sơn trong đồ bàn phi tinh tiểu vận. Hay còn gọi là “Hữu sơn tả hướng”. Đây là trường hợp xấu nhất trong các trường hợp phạm phong thủy theo phép Tọa không triều mãn của Huyền không học. Xấu hơn các trường hợp Thượng sơnHạ thủy.

Xem thêm bài “Thượng sơn hạ thủy: Cách cục hung nhất trong Phong thủy Huyền Không

Nhà sơn Tuất hướng Thìn phi tinh vận 8: phạm Thượng sơn hạ thủy
Nhà sơn Tuất hướng Thìn phi tinh vận 8: phạm Thượng sơn hạ thủy

Như trên đồ hình nhà ở hình trên, có thể thấy sao chủ vận là sao Bát Bạch (sao số 8). Khi tiến hành phi tinh tiểu vận theo chiều thuận, sao Bát Bạch nằm ở vị trí chủ sơn ở cung hướng (cung Tốn phía Đông Nam). Và ở vị trí chủ hướng ở cung sơn (cung Càn phía Tây Bắc). Như vậy nhà này đã bị phạm phải Thượng sơn hạ thủy.

Nhà phạm thượng sơn hạ thủy có tác hại gì

Theo phong thủy Huyền không phi tinh, thế nhà phạm thượng sơn hạ thủy là thế nhà thiệt cả về đinh lẫn tài. Tài tức là tài lộc, tiền bạc, công danh, sự nghiệp… của những người sống trong nhà. Đinh tức là nhân mạng, thọ yểu, sức khỏe… cũng bị ảnh hưởng.

Cách hóa giải thế nhà phạm thượng sơn hạ thủy

Để hóa giải thế nhà này, cần phải bổ sung Thủy ở cung sơn, và bổ sung Sơn ở cung hướng của nhà.

Hóa giải bằng thực sơn, thực thủy

Nếu ở trước nhà mà có ngọn núi, hoặc quả đồi, thì đó là “thực sơn”. Ở sau nhà mà có biển cả, sông hồ, ao suối… thì đó là “thực thủy”. Tính chất hóa giải của thực sơn và thực thủy là mạnh nhất. Lúc này có thể nói thế nhà đã tự động được hóa giải.

Ở đô thị, tòa nhà cao tầng ở trước nhà cũng có thể coi là một dạng “sơn”. Hay một con đường chạy phía sau nhà cũng coi là một dạng “thủy”. Nên nếu trước nhà mà có nhà cao tầng (dạng nhà chung cư, cao ốc), đồng thời sau nhà có con đường chạy qua, thì nhà đó cũng được hóa giải về thượng sơn hạ thủy, tuy không mạnh bằng.

Hóa giải bằng hư sơn, hư thủy

Nếu tất cả các yếu tố trên đều không có, thì phải tạo ra “hư sơn” và “hư thủy”. Tính chất hóa giải của “hư sơn, hư thủy” so với “thực sơn, thực thủy” thì yếu hơn, nhưng vẫn nên làm, vì “có còn hơn không”.

Hư sơn là các loại “sơn” tượng trưng, như các hình thức dưới đây:

Hư thủy là các loại “thủy” tượng trưng, như các hình thức dưới đây: