Thế nhà phạm thượng sơn hạ thủy

Thượng sơn hạ thủy là một khái niệm chỉ trường hợp một ngôi nhà phạm phải thế nhà rất xấu trong phong thủy theo Huyền Không phi tinh. Thượng sơn hạ thủy là gì Một ngôi nhà bị phạm thượng sơn hạ thủy khi sao chủ vận (sao đương vận) tập trung ở vị trí […]