Phòng ngủ là nơi chúng ta dành đến 1/3 cuộc đời ở đó. Nên nó là nơi đóng vai trò rất quan trọng. Đặc biệt phòng ngủ dành cho gia chủ (Chủ) còn quan trọng hơn, khi nó là một trong bốn yếu tố đứng đầu của nhà ở: Dương trạch tứ yếu (Môn – Chủ – Táo – Thờ).

Những lưu ý về hình thế của phong thủy phòng ngủ

Khi xem xét về phong thủy phòng ngủ, điều đầu tiên cần xét đến là các yếu tố thuộc Loan đầu hình thế. Đó là những thứ gây tác động trực tiếp tới người ở trong phòng. Cụ thể cần lưu ý những vấn đề như sau:

Đối với phòng ngủ nói chung

Đối với vị trí kê giường ngủ

 

Những lưu ý về lý khí của phong thủy phòng ngủ

Khác với Hình thế, Lý khí là thứ trừu tượng, ẩn sâu bên trong, không quan sát được bằng mắt. Đối với phòng ngủ, giường ngủ, thì Lý khí là thứ ít quan trọng hơn, tuy nhiên vẫn cần phải lưu tâm.

Giường ngủ cần Tọa Cát

Tọa là tọa vị, tức là vị trí đặt giường ngủ. Tọa cát tức là giường ngủ cần đặt ở phương vị tốt. Các phương vị này có cát khí tốt lành, ảnh hưởng trực tiếp tới người nằm trên giường.

Phương vị tốt là phương vị thỏa mãn các điều kiện:

Giường ngủ cần Hướng Cát

Ngoài việc Tọa cát, giường ngủ cũng cần phải Hướng cát. Tức là hướng của giường ngủ quay về hướng tốt.

Hiện nay có hai luồng quan điểm. Có người cho rằng, hướng giường ngủ là hướng chân giường, vì khi nằm, khí từ phía chân giường đi đến sẽ vào trong lỗ mũi của ta (đang hướng xuống phía dưới). Khí đó đi vào cơ thể của ta, ảnh hưởng đến sức khỏe. Nên nếu hướng chân giường mà là hướng tốt, thì khí đó sẽ là khí tốt.

Một quan điểm khác lại cho rằng hướng giường phải là hướng đầu giường. Vì đó là nơi đầu của chúng ta hướng về. Mà đầu là trung khu thần kinh, chứa bộ não, điều khiển mọi hoạt động của cơ thể. Nên nếu hướng đầu giường mà là hướng tốt, thì khí, các tia đất, xung từ trường,… từ hướng này tác động vào đầu của chúng ta sẽ là tốt nhất.

Thực ra, hai quan điểm đều có lý. Nhưng chúng tôi ủng hộ quan điểm thứ hai hơn. Vì nếu đầu mà không tốt, thì mọi thứ trong cơ thể đều không tốt.

Vậy, hướng giường chính là hướng đầu giường.

Hướng giường tọa cát nghĩa là cần thỏa mãn các điều kiện: