Thông tin về Trạch Mệnh

Thông tin về Mệnh

Thông tin về Trạch

 

Đồ hình phong thủy

Ghi chú: Hiện tại vẫn đang trong vận 8, đến hết 2023 mới sang vận 9. Nhưng do căn nhà chưa sửa chữa xong, nên dự kiến ngày nhập trạch phải vào năm 2024, là thuộc vận 9. Nên tôi lập đồ hình theo cửu tinh đồ vận 9 luôn.

 

Phân tích phong thủy nhà

Phần 1 – Hướng nhà

Gương Tiên Thiên Bát Quái (như hình là treo cung Càn ở trên, còn cung Ly là ở hướng 9h)

 

Treo phù hướng tinh phía trước cổng nhà

Phần 2 – Mặt bằng tầng 1

Phần 3 – Mặt bằng tầng 2

Phương án 1

Phương án 2

Quả cầu đá thạch anh màu trắng

Phần 4 – Mặt bằng tầng 3,4

Phần 5 – Mặt bằng tầng 5