Trong các phép luận giải của Huyền Không học, thì đây là việc nên chú ý đầu tiên. Các sao trong cửu tinh (9 ngôi sao) không giống nhau, mà có sao tốt sao xấu. Sự tốt xấu này cũng thay đổi theo thời gian.

Các trạng thái của cửu tinh

Có 5 trạng thái của cửu tinh, xếp theo thứ tự từ tốt tới xấu là: Vượng, Sinh, Thoái, Sát, Tử. Trong đó:

Đầy đủ là 5 trạng thái như vậy, nhưng thường các sách khi nói đến điều này hay dùng cụm từ “sinh vượng thoái tử”.

Trạng thái của cửu tinh ảnh hưởng tới nhà thế nào

Trong một đồ hình phi tinh của một căn nhà, ta cần chú ý đến tính chất sinh vượng thoái tử của các sao chủ sơn và chủ hướng trên mỗi cung địa bàn. Đặc biệt quan trọng nhất là ở cung hướng và cung sơn (tức cung địa bàn ứng với hướng nhà, tọa vị của nhà).

Ví dụ, căn nhà tọa Sửu hướng Mùi, nhập trạch vận 8 như đồ bàn bên dưới. Lúc này cung hướng là cung Khôn, có sao chủ sơn là sao Ngũ hoàng (số 5) và sao chủ hướng là sao Bát bạch (số 8). Ở cung sơn là cung Cấn có sao chủ sơn là sao Bát bạch (số 8) và chủ hướng là sao Nhị hắc (số 2). Vậy thì, tính chất sinh vượng thoái tử của các sao 2,5,8 là quan trọng nhất. Chúng ảnh hưởng đến sự tốt xấu của cả căn nhà.

Còn với các sao chủ sơn và chủ hướng ở các cung địa bàn thì sẽ mang tính cục bộ, ảnh hưởng đến sự tốt xấu của các cung địa bàn đó. Ví dụ, cung khảm hướng Bắc có sao chủ sơn là sao Lục bạch (số 6), chủ hướng là sao Cửu tử (số 9). Tính chất tốt xấu của hướng Bắc sẽ bị ảnh hưởng bởi trạng thái của 2 sao này. Trường hợp này sao Cửu tử là sinh khí, nên hướng Bắc có thể đặt bể cá để thu hút tích tụ sinh khí rất tốt.

Cơ sở nhận định các trạng thái của cửu tinh

Vượng khí

Sinh khí

Thoái khí

Sát khí

Tử khí

Kích hoạt và hóa giải các sao tùy theo trạng thái

Tùy thuộc vào tính chất sinh vượng thoái tử của cửu tinh, và quan sát hình thế nhà, cảnh quan xung quanh để nhận định và hóa giải.

Các sao sinh vượng khí là các sao tốt:

Ngược lại, các sao sát khí, tử khí là xấu: