BÌNH GIẢI PHONG THỦY

Thông tin về Trạch Mệnh

Thông tin về Mệnh

Nam mệnh

 

Thông tin về Trạch

Dương Trạch

☯︎ ☯︎ ☯︎ ☯︎ ☯︎

Đồ hình bát quái

☯︎ ☯︎ ☯︎ ☯︎ ☯︎

Sự thay đổi vận và ảnh hưởng tới ngôi nhà

Phân tích hướng nhà

Phân tích bố cục nhà

Với bố cục nhà như thế này, thì tôi thấy rằng các phòng đều bị bố trí ngược. Nên lật ngược lại mặt bằng như ảnh dưới đây sẽ tốt hơn. Vì khi đó: